Házasságtörés vétsége cimén felesége megbüntetését kéri a biróságtól egy budapesti vendéglős

A budapesti büntetőjárásbiróságnál dr. Czukor József büntetőbiró olyan bünügy tárgyalását tüzte ki, amely a kriminális joggyakorlatban alig fordult még elő. A följelentést egy fővárosi vendéglős adta be a tulajdon felesége ellen, akit házasságtörés vétségével vádolt.

A büntetőtörvénykönyv 246. paragrafusa ugyanis kimondja azt, hogy az a házastárs, aki a házasság időtartama alatt házasságtörést követ el, három hónapig terjedhető fogházbüntetéssel sujtható, és a biróság kimondhatja az itéletben még azt is, hogy a házasságtörő fél sohasem köthet házasságot azzal, akivel törvényes házastársát megcsalta. A büntetőjárásbiróság előtt most megtartott tárgyalásra pontosan megjelent a panaszos fél és elkesergte, hogy a felesége egy rendőrrel csalta meg.

- Nemcsak én láttam a házasságtörést a magam két szemével – mondotta a férj -, hanem az a két tanú is, akinek a társaságában tettenértem az asszonyt meg a rendőrt.

Dr. Kemény Győző ügyészségi megbizott a bünügyi eljárás fölfüggesztését inditványozta azután, mert kiderült, hogy a vendéglős meginditotta ugyan a felesége ellen házasságtörés cimén a válópört, azonban ez még mindig folyamatban van. A büntetőtörvény szerint pedig csak akkor lehet megállapitani a szóbanforgó vétséget, ha a biróság jogerősen kimondotta a válást házasságtörés cimén. A büntetőjárásbiró ezen inditvány alapján a bünügyi eljárást a válópör befejezéséig fölfüggesztette.