Hirdetmények a papírkorona-bankjegyek kivonásáról

A papírkorona-bankjegyek kivonása a forgalomból

A Magyar Nemzeti Bank hirdetményt bocsát közzé, amely szerint a 100.000, 50.000, 25.000, 10.000, 5000, 1000 és a többi kisebb cimletű bankjegyeket december 27-től kezdődőleg bevonja. A bevonásra kitűzött időtartam 1927 június 30-ig terjed, amely időpontig a fentebbi bankjegyeket törvényes fizetésű eszközül el kell fogadni. 1927 június 30-ika után az említett jegyeket a Magyar Nemzeti Bank intézetei csak kicserélés végett fogadták el. 1930 június 30-ikával a Nemzeti Bank beváltási kötelezettsége megszűnik. 


Mi lesz a régi bankjegyekkel

A Magyar Nemzeti Bank által közzétett hirdetés szerint a forgalomban levő 1923. évi május hó 1-iki kelettel ellátott 100.000 és 50.000 koronás, az 1923. évi július hó 1-iki keletű 25.000, 10.000, 5000, 1000, 500 és 100 koronás, valamint az 1920. évi január hó 1-iki kelettel ellátott 100, 50, 20 és 10, 2 és 1 koronás címletű államjegyeket 1926. évi december hó 27-től kezdődőleg a forgalomból bevonja.

A bevonásra kitűzött időtartam 1927. június 30-ig terjed, amely időpontig a bevont jegyeket, úgymint eddig fizetéskép el kell fogadni. Ezen időpont után az említett jegyeket a Magyar Nemzeti Bank intézetei csak kicserélés végett fogadják el. 1930. évi június 30-ával a Magyar Nemzeti Bank beváltási kötelezettsége a fentemlített államjegyekre vonatkozólag megszűnik.