Kik azok a Talboték?

London, február 25. 

A Talbot-villamossági centrálé ügyében folytatott tárgyalásokat nemcsak Budapesten folytatták le nagy titokban, de az érdekeltek Londonban is megtagadnak minden fölvilágositást. A magyar sajtó állandóan egy bizonyos Tolbot-csoportról ir. Ilyen nem létezik. 

Sir Gerard Francis Talbot, aki valamikor Athénben volt tengerészeti attasé, a Power And Traction Finance Company Limited nevében és megbizásából folytatja a magyarországi villamossági centrálé ügyében a tárgyalásokat. A Power and Traction Finance Company Limited egy magántársaság, amely 1922 április 20-án létesült. Irodája Londonban a Kingsway, Queens Houseban van. 

Alaptőkéje 250.000 font, Pybus, Percy John, a társaság elnöke, az English Electric Co. Ltd.-nek ügyvezető igazgatója, mint ahogy az egész társaság az English Electric Co. Ltd. érdekkörébe tartozik. 

A társaság az elmult évben a Power and Traction Finance Co. Ltd.-del (Poland) céggel külön lengyel, majd a Power and Traction Finance Co. (Sudan) Ltd.-del Afrikában létesitett villamossági vállalatot. 

Sir Gerard Talbot nem tagja az igazgatóságnak és minden bizonnyal régi katonai állására való tekintettel bizták meg őt a tárgyalások vezetésével. Ő a társaság titkára, P. Horsfall társaságában vezeti a megbeszéléseket. 

A Reggel munkatársa látogatást tett a Power and Traction Finance Co. Ltd. londoni irodájában, ahol érdeklődésünkre azt válaszolták, hogy amig P. Horsfall vissza nem érkezik Budapestről, addig az ügyről semmiféle fölvilágositást nem adhatnak. 

Ugyanakkor sikerült azonban a Board of Trade, az angol kereskedelemügyi miniszterium, a Trade Facilities Advising Commiteejének egyik vezetőjétől fölvilágositást kapni a titokzatos „Talbot”-Centrale ügyében.

Módunkban áll megerősiteni azokat a hireket – közölték velünk ezen a hivatalos helyen – hogy az angol kormány a Trade Facilities alapján 1,250.000 fontos kölcsönt hajlandó nyujtani a Magyarországi Villamossági Centrálénak alapitására, ha a magyar kormány megadja azokat a koncessziókat, amelyeket a Power and Traction Finance Co. Ltd. kért. 

Az angolok egyben értenek egyet a magyar közvéleménnyel, hogy a centrálét a legnagyobb fogyasztásu Budapest mellett s a Duna mentén épitsék föl. A tárgyalások még nem fejeződtek be és jelenleg még bizonytalan a helyzet.
K. T.