Hiába tiltakozik a főváros, az elektromos centrále Bánhián fog megépülni

A főváros törvényhatósági bizottsága pénteken rendkivüli közgyülést tart, amelyen a bizottság tagjai ugyszólván pártkülönbség nélkül készülnek fölvonulni az elektromos centrále ügyének bánhidai megoldásával szemben.

A fővárosi pártok föl akarják szólitani a kormányt, hogy a centrále helyének megválasztásánál legyen tekintettel Budapest érdekeire is, ami annál jogosabb kérés, mivel az uj centrále áramának legnagyobb fogyasztója az államvasutakon kivül minden bizonnyal a főváros lesz.

Ki fogják fejteni a pénteki közgyülésen, hogy Budapest érdekei az elektromos centrálénak a főváros közvetlen környékén való megépitését követelik és éppen ezért közgyülési határozattal készülnek vétót emelni a bánhidai megoldás ellen. 

Kérdés most már csak az, hogy a közgyülés pénteki határozatának lesz-e gyakorlati eredménye, vagyis Herrmann kereskedelmi miniszter tekintettel lesz-e a főváros vétójára. A Reggel munkatársa föltette ezt a kérdést a kereskedelmi miniszter előtt, aki a következőket mondotta: 

– Nekem az a szándékom, hogy az uj elektromos centrále igenis Bánhidán épüljön meg.
Tudomásom van arról, hogy a főváros ez ellen tiltakozásra készül, de már most kijelenthetem, hogy eredeti elhatározásomon semmi körülmények között sem vagyok hajlandó változtatni. 

A kereskedelmi miniszter e határozott kijelentése után politikai körökben fokozottabb érdeklődéssel tekintenek nemcsak a pénteki közgyülés, hanem az ezt követő tárgyalások elé is, amelyekre az elektromos centrále ügyének tisztázása céljából a kereskedelmi miniszterium fogja meghivni a főváros vezetőségét.

E tárgyalásokon Herrmann miniszter döntése után már csak arról lehet szó, hogy a főváros saját kezelésébe veszi-e az uj elektromos centrálét, vagy csupán megfelelő mennyiségü áram átvételére nyilatkozik hajlandónak.