Egy kínai tábornagy szavai

Páris, március 6.
Cso-Lin tábornagy a következő nyilatkozatot tette a "Petit Parisien" Kinába küldött külön tudósitója előtt:
- Mi mindannyian Kina egységét akarjuk, mint köztársasági államát, a nép kormányát a népért és a nép által, mindenekelőtt azonban helyre kell állitani a rendet és meg kell teremteni a békét. A hatalmaktól azt kivánjuk, hogy a nemzetközi viszonylatokban egyenranguak legyünk. Mostani expediciónk egyesegyedül a bolsevizmus ellen irányul. El akarjuk üzni a Jangce völgyéből a bolsevista déli kormányt, hogy békét teremtsünk.

- Mi szivesen tárgyalunk a Kuo-Ming-Tang-párttal a szélsőségesek kizárásával és azzal a föntartással, hogy a szovjet sem nyiltan, sem titokban nem avatkozik bele tárgyalásainkba. Tudjuk, mi a kötelességünk a Kínában élő külföldiekkel szemben s életüket és vagyonukat védelmezni akarjuk. Kína hálás lesz azoknak a nemzeteknek, amelyek nem várva be, amig kiszoritják őket területeikről, fölajánlják nekünk segítségüket.