Budapest józanul mulatott

Budapest józanul mulatott, sok feketét, kevés pezsgőt ivott, bosszankodott a pengő miatt és bőkezű volt a pincérekhez Szilveszter éjjelén

A dunaparti luxushotelekben 48 pengős francia pezsgőt ittak, a köruti kávéházakban 20.000 feketét. – Néhol rendőrkordon állott a kávéház előtt és turnusokban bocsátotta be a vendégeket. – Közelharc folyt a székekért, de nagyobb botrány sehol sem volt

Uj képet mutatott Szilveszter éjjelén Budapest: józanabb lett az élet, csöndesebb a vigadozás, nem fogyott annyi pezsgő, mint az elmult esztendőkben, de a jókedv őszintébb volt és bizakodóbb a remény. Sok panaszt az okozott, hogy négykor már záróóra volt a legtöbb helyen s hog a kávéházakban tilos volt a tánc. Na meg a pengőátszámítás miatt is bosszankodott Szilveszter mulató közönsége. A szokott diszkrét ünnepléssel fogadta az uj esztendőt a dunaparti luxushotelek előkelő publikuma. az asztalok kilencven százalékát gyárosok, bankárok, nagykereskedők foglalták le, a történelmi nevek viselői csak kis számmal mutatkoztak a dunaparti éttermekben. A Hungária termeiben 750 vendég fordult meg az éjszaka folyamán és 170 üveg pezsgő fogyott el. Itt töltötte az estét báró Skerlecz Iván volt horvát bán és a francia követség több tagja is. A Dunapalotában a fiatal Radics muzsikája mellett hajnali 4 óráig tartott a mulatság és 48 pengőért „már” egy üveg francia pezsgőt is adtak.

Az arisztokrácia elég tekintélyes számban volt itt képviselve, gróf Karácsonyi Jenő családja Bárczy István miniszterelnökségi államtitkárral töltötte az estét, itt szórakozott több Széchenyi, Teleki, Batthyány gróf is, valamint több angol diplomata. A Bristolban viszont az olasz követség tagjai béreltek ki egy termet Szilveszter estére. A Carltonban Kóczé László bandája játszott, reggel 6-ig tartott a mulatság, de csak 80 üveg pezsgő fogyott.

Most pedig nézzünk be a kávéházakba. a Newyorkban ötezer ember tolongott Szilveszter éjszakáján, csak jeggyel lehetett bejutni, rendőrkordon zárta el a bejáratot és – mint a választásnál – harmincas turnusok bocsátották be a közönséget. Az italfogyasztás statisztikája: 181 üveg pezsgő, 247 üveg bor és 3700 feketekávé.

Szépszégversenyt is rendeztek a Newyorkban, a dijat két ismert urinő nyerte. Az éjszaka legérdekesebb eseménye Nagy Endre szellemes ujévi konferansza volt. Hasonlóan viharos forgalom volt az Abbáziában is, ahol alig lehetett mozdulni és reggel 8 óráig tartott a mulatság.

A Pátria kávéház ajtaját a hajnali órákban lezáratta az ügyeletes rendőrtisztviselő és csak annyi uj vendéget bocsátott be, ahány eltávozott. Itt 3000 ember 200 üveg pezsgőt, 1200 üveg bort és 300 vacsorát fogysztott.

A Britanniában müsoros este vezette be a Szilvesztert, az Operaház tagjai is fölléptek, a hangulat jó volt, de csak 30 üveg pezsgőt sikerült eladni. Látogatottság tekintetében a vendéglők között a Royal-szállóé állította föl a rekordot, mert itt 1200 ember fordult meg 1926 utolsó éjszakáján. A Pannoniában a békeévek hangulata tért vissza, finom tónusu mulatozás folyt Radics Béla muzsikája mellett. A Spolarits-kávéházban 2 órakor hehuzták a rollókat, olyan heves volt a vendégek ostroma és nem egyszer közelharcot folytattak egy-egy székért. Reggel 300 üres pezsgősüveget, 750 borospalackot számoltak össze a pincérek és 2500 feketekávé-blokk feküdt a kasszában. A Bodó-kávéházban, talán, hogy feledtessék az ujévi malacvisitást – pengőátszámitási táblázatot adtak ajándékba.

A Belvárosi Kávéház nem szakitott régi hagyományával, itt nem szólt zene Szilveszter éjszakáján, de azért üres asztal itt sem akadt. A kaszinók nem tartottak Szilveszter-estét, ugy a Nemzeti, mint az Országos Kaszinó éttermében már est tiz órakor elaludtak a lámpák.

A mulató Budapest jól viselte magát. Ahol nagyon kevés volt a hely, ott bizony összeszólalkoztak, egy-két pofon is csattant, keletkezett egy pár lovagias ügy is tulhevült fiatalemberek között, de nagyobb botrány seholsem fordult elő. A vendégek általában bőkezűek voltak, előfordult, hogy egy-egy vendég több borravalót adott, mint amennyit a számlája kitett. A pincérek megizzadtak ugyan, de meg is voltak elégedve…