Husvétra amnesztiát kapnak a frankpör elitéltjei?

A kabinetiroda a kegyelmi kérvényt véleményes jelentés tétel céljából áttette az igazságügyminiszterhez, aki pénteken minisztertanácson referál

A kormányzói kabinetiroda jól informált helyről szerzett értesülésünk szerint – szombaton átküldte az igazságügyminisztériumba a Nádosy Imre és Windischraetz Lajos herceg megkegyelmezése iránt benyujtott kérvényt – véleményes jelentéstétel céljából.

Az iratoknak ez az átküldése a kegyelmi kérvény elintézése tekintetében csak formailag ugyan, beavatott kormánypárti körökben azonban vasárnap délelőtt komor formában beszéltek arról, hogy a frankper elítéltjei husvétra amnesztiát kapnak.

A kegyelmi kérvény elintézésének formalitásai szerint az iratokat a kabinetiroda az igazságügyminiszterhez teszi át, aki minden körülmények között minisztertanács elé terjeszti javaslatát.

Ebben az esetben tehát – minthogy a legtekintélyesebb körökből sürgetik az ügy mielőbbi likvidálását – bizonyosra vehető, hogy már a pénteki minisztertanács foglalkozni fog a kegyelmi előterjesztés kérdésével.