Haditengerészeti repülőgépek

 A haditengerészetben a repülőgépek egyre nagyobb szerepet játszanak. Természetes, hogy a haditengerészet céljára oly repülőgépeket szerkesztenek, melyek leszállhatnak a víz felszínére; de vannak olyan szerkezetek is, melyek a szárazföldre is leereszkedhetnek. Az ilyen repülőgépeket kétéltűeknek nevezik. Repülés közben, vagy vizen úszva kocsiszerkezetüket a csónak oldalára hajtják föl s a kerekek csak akkor kerülnek elő rejtekükből, ha a repülőgép a szárazföldre száll.

Egyébként a tengerészeti repülőgépek a legváltozatosabb alakban és nagyságban készülnek aszerint, amint különböző célok szolgálatában állanak. Vannak földerítő szolgálatot végző, tüzérségi lövést irányító, támadó (bombával, vagy torpedóval ellátott), ellenséges repülőgépeket üldöző és a kereskedelmi hajózást ellenőrző repülőgépek.

A földerítő szolgálat a haditengerészetben rendkívül fontos. A hajó fedélzetéről, sőt árbocának tetejéről is tiszta időben a Föld gömbölyű volta miatt legfölebb 14-20 km-re láthatunk. De ha a levegő ködös, akkor a belátható távolság sokkal kisebb. A páncélos hajók sebessége pedig 40 km óránként, úgyhogy valamely ellenséges haderő az észrevevése után néhány percre szinte meglepetésszerűen megütközhetik.

Hogy az ily meglepetést elkerüljék, könnyű és gyors cirkálókat küldtek eddig földerítő szolgálatra. De mióta a repülőgépet föltalálták, a földerítő szolgálatot ők végzik. Nagy gyorsaságuk és nagy magasságban repülésük kiválóan alkalmassá teszik őket az ellenséges hajók kikutatására és hírül adására. Nemcsak a hajók, hanem tengeralattjárók, sőt tengeri aknák fölkutatására is szolgálnak. A repülőgép aztán drótnélküli telegráf útján közli megfigyeléseit.

A földerítő szolgálatra készült aeroplánok el vannak látva támadó és védő készülékekkel ellenséges repülőgépekkel való küzdelem céljából. Néha fotografáló készüléket is visznek magukkal, főként a tengerészeti támaszpontok, tengerparti erősítések stb. fölvételére. Gyakran használják a repülőgépet támadásra is. Ilyenkor bombákat vagy torpedókat visznek magukkal. Néha a parti hajóállomásokat támadják meg s bombákat bocsátanak le az erődítményekre. Tengerről a szárazföld felé szálló bombavető repülőgép rendesen kétéltű.

Egy ilyen repülőgépet a képen mutatunk be. Fölhajtott kereke a csónak oldalán látszik. Tengeri hajók megtámadása bombával, vagy torpedóval történik. Azonban mozgó cél eltalálása bombával nagyon nehéz, főként ha a célpontul kiszemelt hajó füstbe takarózik. A bombázó repülőgépen 1 kormányos és 1 észlelő ül. Föl van szerelve golyószóróval, 4 órai repülésre szolgáló tüzelő anyaggal és egy 410 kg-os, vagy két 225 kg-os bombával.

A torpedóvető repülőgép, melynek egyik példányát  képünk mutatja, vízbe veti, jobban mondva bocsátja torpedóját, mely aztán saját hajtóerejével fut a kiszemelt ellenséges hajó felé. A torpedó 8-10 km-nyi utat futhat meg e hajtóerő segítségével, óránkint 55 km sebességgel. A repülőgép körülbelül 1 km-re közelíti meg az ellenséges célpontot a torpedó kibocsátásakor.