2200 sápadt gyermekarcra varázsolt boldog mosolyt vasárnap a Tébe felruházási akciója

A Tőzsde márványoszlopos kupolacsarnokának szokatlan vendégei voltak vasárnap délelőtt: szegény pesti gyermekek, akik a decemberi hidegtől és a boldog izgalomtól kipirultan sereglettek a teremben fölállitott diszes karácsonyfa köré. A Tébe jótékony akciója 2200 gyermeket látott el karácsonyra cipővel.

A megható ünnepségen a kormányt Dréhr államtitkár és Huszár gyermekjótékonysági kormánybiztos, a fővárost Ripka főpolgármester és Liber tanácsnok képviselték: Bud Jánosné, Dréhr Imréné, Scitovszky Tiborné, Fleissing Sándorné is eljöttek, hogy a megajándékozott gyermekek örömében gyönyörködjenek.

A pesti bankigazgatók közül Milos György és Némethy Kálmán, az akció vezetői, továbbá Erney Károly, báró Madarassy-Beck Marcel, Pásztor Miksa, Halász Manó, Alapy Béla, Holló Jenő, Imrédy Béla és Heszlein Ignác voltak ott.

A rendezés munkáját a Tébe részéről dr. Kresz és dr. Nyulászy igazgatók, valamint dr. Jármay titkár, a Tőzsde részéről Ottlik Tihamér titkár végezték. Hegedüs Lóránt, a Tébe elnöke nyitotta meg az ünnepséget ezzel a pár szóval: 

– Jézuska eljött a tőzsdére.
A Tébe, amely az 1927. évben több, mint 130.000 pengőt forditott jótékony célra, most karácsony előtt maga köré gyüjtötte Budapest szegény gyermekeit, hogy közvetitők mellőzésével maga nyujtsa át nekik ajándékait. 

Az áldás, amelyet ezért a gyermekajkak mondanak, szálljon azokra, akik jószivvel készitik elő a magyar föltámadást. 

Dréhr államtitkár a kormány nevében többek közt ezeket mondotta: 
– Jólesik a tanubizonyság, hogy akik az élet utját a napos oldalon járják, nem feledkeznek meg azokról, akik az árnyékban járnak. 

Százas turnusokban bocsátották be ezután a terembe a gyermekeket és kisérőiket. A karácsonyfa körül voltak fölhalmozva azok az ajándéktárgyak, amelyeket a Tébe a fővárosi árvaházak növendékeinek szánt. A többi gyermekeknek, akiket az iskolák jelöltek ki, a Tébe-intézetek vezetőinek feleségei osztották ki a cipőt és ruhanemüt.


Egy kopottruhás, fejkendős asszonytól, aki egyedül jött el az utalvánnyal, megkérdezik, miért nem hozta el a gyermekét? – „Nem lehetett, kérem, – feleli szomoruan – mert amióta ilyen hidegek vannak, nem jöhet ki az utcára, nincs cipője”. – Hálálkodva vette át szegény asszony a cipőt, meleg alsóruhát, aminek ugy fog örülni a geyrmek. 

„Csak az az egy kár, hogy a szép karácsonyfát nem fogja látni” – mondta aztán halkan. – Kétezerkétszáz sápadt gyermekarcra varázsolt boldog mosolyt vasárnap a Tébe jótékony akciója. A gyermekeknek a cipőnél és ruhanemünél is nagyobb örömet szerzett a cukor és sütemény, amelyből valamennyien kaptak egy-egy csomaggal.