Húsz fiatalember hajnali vitája pofonokkal a budai Zöldfa-vendéglőben

Hajdu Ella szinésznő fivére kezdte a vitát


Vasárnap hajnalban három órakor parázs botrány zajlott le Budán a Zöldfa-vendéglőben, ahol két társaság tagjai összeszólalkoztak azon, hogy charlestont, vagy magyar kesergőt játszon-e a zongorás.
Fiatal hölgyekből és férfiakból álló két társaság tért be tegnap este a Zöldfa-vendéglőbe. Nagymennyiségű italt fogyasztottak és a jókedvük egyre fokozódott. Mindkét társaság tagjai egymásután játszották a zongoristával a divatos uj zeneszámokat, egy fiatalember azonban később azt proponálta, hogy most már huzassanak magyar kesergőt is, mert a charlestont megunta.

Barátai tetszéssel fogadták az inditványt, a másik társaság azonban tiltakozott a „slágerváltoztatás” ellen. Ebből azután szóváltás keletkezett, amely először veszekedéssé, majd verekedéssé fajult és a következő pillanatban a két társasághoz tartozó körülbelül husz fiatalember egymásnak rontott.

Pofonok csattantak el, ökölcsapások zuhogtak, törött tányérok csörömpöltek és sörös üvegek repültek a csatatérré változott Zöldfában.

A verekedőkkel együtt érkezett hölgyek sikoltva menekültek az utcára, a többi vendég pedig a dulakodók közé vetette magát, hogy megakadályozzák a további veszekedésben őket. Közel félóráig tartó közelharc után végre az időközben megérkezett három rendőr segítségével sikerült megfékezni az egymás elvakultan ütlegelő fiatalembereket. Mikor a rend már helyreállt, a rendőrök nyomban igazoltatták a társaság tagjait.

Néhány tanuvallomás szerint a zajos jelenteket Hajdu László magántisztviselő – Hajdu Ellának, a kitűnő szinésznőnek fivére – kezdte, Mayer Leó és Mayer Jenő magántisztviselőkkel együtt. Az intézkedő rendőrök jelentést tettek az I. kerületi kapitányságon, ahol csendháborítás és botrányokozás miatt megindították az eljárást.