Bonyodalom a volt menyasszony levele körül

Bonyodalom a volt menyasszony levele körül, amely tévedésből a feleség kezébe került

Szinpadra illő bonyodalmat okozott egy előkelő családból származó fiatal leánynak egy eltévedt levél, amely miatt azonban a szinpadon megszokott bonyodalmon felül még ártatlanul sulyos megbántásban volt része. Nagy Árpád fővárosi gyógyszerész három évvel ezelőtt jegyben járt néhai Rápolthy József jogügyi igazgatósási tanácsos leányával, Rápolthy Gizellával.

Az eljegyzés természetesen megtörtént, a kihirdetés is be volt jelentve a budai plébánián, azonban váratlanul felbomlott az eljegyzés. Nagy Árpád a szakítás után megígérte volt menyasszonyának, hogy ha az életben bármikor bajba kerül, mindig számíthat, mint tanácsadó, egy ismerősre és csak nyugodtan forduljon hozzá.

Időközben Rápothy Gizella özvegy édesanyja meghalt. A fiatal urileány egyedül maradt, minden támasz nélkül. Elhagyatottságában eszébe jutott egykori vőlegényének ígérete és mikor megtudta a címét, levelet írt neki, amelyben emlékeztette régebben tett ígéretére. Nagy Árpád azonban megnősült és a véletlen ugy hozta, hogy a levél a felesége kezébe került.

Nagyné valószínűleg félreértette az egykori ismerősnek szóló baráti sorokat és feltünően éles hangu levélben válaszolt férje volt menyasszonyának.

A levében felindulásában olyan sulyos kitételekkel illette a fiatal urileányt, amelynek nem bírják el a nyomdafestéket. Rápolthy Gizella a sértő kifejezések miatt ügyvédje, dr. Alterjay Sándor utján becsületsértési pert indított a gyógyszerész felesége ellen.