Revízió alá veszik Abdul Kadir és felesége tartózkodási engedélyét

Revizió alá veszik a török hercegi pár tartózkodási engedélyét, ha tovább folytatódnak a botrányok
Adbul Kadir herceg az utolsó kalifa fia és felesége Medjidje hercegnő neve Budapesten való tartózkodásuk óta sorozatosan botrányokban szerepel. A lapok botránykrónikájában nemcsak minden héten feltűnik a nevük, rendszerint azzal kapcsolatban, hogy különféle ügyekből kifolyólag bűnvádi feljelentést tesz egyik a másik ellen. A botrányok érthetetlen módon tulzásig kiszínezve kerültek a nyilvánosság elé és ha hitelt lehetne adni a híreknek, akkor a török hercegi pár ügyei a rendőrségnek egy egész osztályát foglalkoztatnák.

Most aztán megállapíthatjuk, hogy a tulzott hírek nagyrésze a herceg párnak nem legszűkebb környezetéből, hanem a velük érintkező társaság néhány tagjától kerülnek a nyilvánosságra, akik nem látják be, hogy ilyen módon való gyakori szereplés alacson hasznára sem Abdul Kadirnak, sem Medjidjenek.

A Hétfői Napló munkatársa legpontosabb adatai alapján megállapítottuk, hogy a rengeteg feljelentésről szóló hírek egyáltalában nem felelnek meg a valóságnak. A budapesti főkapitányságon összesen egy följelentést tett Abdul Kadir gyermekrablás miatt a felesége ellen.

Ez az ügy azonban már nincs is a rendőrségen, hanem az árvaszéken foglalkozik vele Novák árvaszéki ülnök. A „tömeges” feljelentések közül a másodikat szintén Abdul Kadir tette zsarolás miatt fia, a tizenkilencéves Orhan herceg ellen, ebben az ügyben azonban a vizsgáló bíró megszüntette az eljárást. Más bűnügy nincsen sem a rendőrségen, sem az ügyészségen.



Ebből világosan kitűnik, hogy érthetetlen tendencia folytán kerülnek a nyilvánosságra a különféle bűnvádi feljelentésekről szóló hírek, melyek természetesen nem a legelőnyösebb színben tüntették fel a hercegi pár Magyarországon való tartózkodását.

A Hétfői Napló a legmegbízhatóbb forrásból értesül arról, hogy a hatóságokat máris foglalkoztatja ezek a hírek és illetékes helyen elhatározták, hogy amennyiben ezek a sorozatos botrányok folytatódnak, kénytelenek lesznek revízió alá venni ugy Adbul Kadir, mint Medjide tartózkodási engedélyét.

A hercegi pár környezetéhez tartózóknak pedig nem áll érdekében, hogy esetleg kellemetlen processzusnak tegyék ki őket. Sem a gyermekeiért kűzdő Madjidjet, sem Abdul Kadirt, aki, mint a szultáni hadsereg ezredese, a Kárpátokat védő galíciai csapatok sorában harcolt a világháboru alatt és a magyarsággal szimpatizáló török nemzethez tartozik.

Megkérdeztük az ügyben Persián Ádámot, akinek a neve a legutóbb szerepelt a hercegi pár ügyével kapcsolatban. Persián a következőket mondotta:
- Ne követtem el öngyilkosságot, véletlen baleset folytán történt a mérgezés.

Ma délelőtt különben a Madjidje hercegnő ügyvédje rágalmazásért és hitelrontásért feljelentést tett Abdul Kadir herceg ellen. A hercegnő ügyvédje utánanézett a herceg állítólagos kérelmének, amelyben Madjidje hercegnő könyvének betiltását kérte és megállapított, hogy sem a főkapitányságra, sem az ügyészséghez ilyen kérelem nem érkezett.