Bíróság elé került a Royal-kávéházbeli szilveszteresti csata

Harmadik éve huzódó érdekes ügy kerül kedden a bűntető járásbiróság elé. 1925. végén Karácsonyi Ádám és özvegy Vajna Oszkárné az Erzsébet-köruti Royal-kávéház tulajdonosai eladták az üzletet Braun Béla és társának. Braunék birtokba is vették a helyiséget, néhány nap mulva azonban különféle differenciák merültek fel köztük és a volt tulajdonosok között. Karácsonyi szerint Braunék nem tettek eleget kötelezettségüknek és ezért elhatározta, hogy a kávéházat visszaszerzi magának.

December 12-én hajnalban 12 emberrel beállított a kávéházba és felszólította Braunékat, hogy hagyják el az üzletet. Az uj bérlők nem volta hajlandók elmenni, mire szóváltás, majd verekedés kezdődött, amelyben Karácsonyi részéről a karhatalomként hozott 12 ember, Braunék részéről pedig a kávéház személyzete vett részt.

Egy órán át tartott a régi és uj tulajdonosok csapatainak formális közelharca, amelynek csak a rendőrség megjelenése vetett véget. A VII. kerületi kapitányság vezetője eljárást indított és ugy döntött, hogy a bíróságra tartozó részt intézzék el a felek egymás között, a helyiségben azonban Braunék maradhatnak.

A rendőrség döntése után néhány nappal, szilveszter estélyén Karácsonyi Ádám ujra megjelent a kávéházban, de most már egyedül. Ujra szóváltás keletkezett, amelynek vége megint tettlegesség volt. Karácsonyi a bántalmazásokról orvosi látleletet vett fel és sulyos testi sértés miatt feljelentette Braunékat, valamint a kávéház néhány vendégét, akik résztvettek a bántalmazásokban. A feljelentések közt van Vágó-Wilhelm Jenő és Klotz Károly szőnyegkereskedő. Vágó-Wilhelm különben viszontvádat emelt Karácsonyi ellen, mert állítólag verekedés közben az kiáltotta feléje:
- Maga Tisza gyilkos!

Ezt a kifakadást magára vette Vágó, aki mint ismeretes, sokat szerepet ezzel a szomoru üggyel kapcsolatban a nyilvánosság előtt. Azonkívül becsületsértés miatt viszontvádat emelt ügyvédje, Erdély Lajos dr. utján Braun is.

A büntetőjárásbíróságon Tolnai dr. járásbíró kedden tárgyalja az ügyet, amelynek során nyilvánosságra kerülnek a kávéház vásárlás izgalmas részletei.