A rádió diadalútja 2. rész

Beláthatatlan spektivát jelent a rádió a jövő fejlődésére nézve a kép- és mozgóképtáviratozás tökéletesítésének kérdése, problémán ma a kiváló szakemberek százai dolgoznak lázas izgalommal az ó- és újvilág laboratóriumaiban.

Az ügy már kinőtt az egyszerű tapogatózás és kezdetleges kísérletezés stádiumából, mert ma már igen sok helyen komoly képtávirókészülékek vannak állandó működésben, amelyek segítségével néhány perc alatt tökéletes képet lehet az elektromos hullámok útján többszáz kilo­méternyire levő felvevő állomásokra eljuttatni.

Ha sikerül kielégítő módon megoldani a drótnélküli filmleadás problémáját, vagy a távolbalátást, akkor valószínű, hogy a mozi és színház mai szervezetében nagy változásokra lehetünk elkészülve, mert hiszen igen meg fog csappanni a mozi- és színház-látogatók száma, amint mód nyílik arra, hogy az elektromos hullámok segítségével odahaza élvezheti mindenki a színházak és mozik előadásait.

Amerikában már ma is tapasztalható a rádió valósággal nélkülözhetetlen tényezője a modern életnek. A síró apróságokat a hangosan beszélőből kiáradó vidám zene csitítja el. A nagyobbacska gyermekeknek szép, szórakoztató és tanulságos meséket mond a leadó állomás által erre a célra szerződtetett mesemondó.

Ha rossz az időjárás, az iskolás gyermekek rádió útján hallgathatják végig az előadást. Az ujságokat legfrissebb híranyaggal, a börziánereket tőzsdei tippekkel látja el a rádió. Politikai beszédeket, nemzetközi jelentőségű felszólalásokat a rádió mikrofónja előtt mondja el a szónok, mert így bizonyos, hogy hallgatóinak számát megsokszorozza.

Nagy futballmeccsek, boxmérkőzések, fontos autó- és lóversenyek alkalmával a rádióügynökség nem elégszik meg azzal, hogy a száraz eredményeket közli, hanem egy embere a versenyt végignézi és minden fázisát pontosan leadja az előtte álló mikrofon útján, úgyhogy aki a verseny színhelyétől többszáz kilométernyire felfogja a rádió állomás hullámüzenetét, éppen olyan pontosan van informálva a küzdelem menetéről, mintha ott ülne a nézőközönség soraiban.

Reggel és este egy hívatott, tornatanár bevált szabadgyakorlatoké vezényel a rádión keresztül és hogy a ritmikus mozgások unalmassá ne váljanak, a gyakorlatokhoz igazodó zene szórakoztatja a tornászokat.