Rövidek

Briand vasárnap órák hosszat tanácskozott az amerikai ujságirókkal a francia-amerikai barátsági szerződésről

Párisból jelentik: Briand külügyminiszter vasárnap délután fogadta az amerikai lapszerkesztők európai tanulmányuton levő csoportját és a velük órák hosszat folytatott beszélgetés folyamán a francia-amerikai megértés fontosságát hangsulyozta. Egyben a sajtó támogatását kérte a francia-amerikai barátsági szerződés számára, amely Briand szerint nem egyszerű barátsági szerződés lenne, hanem a békének valóságos alapkövéül szolgálna.

Dr. Csernoch János, Magyarország hercegprímása 75 éves korában Esztergomban meghalt

Kinában 30.000 embert vesztett a déli hadsereg
London, augusztus 15.
A "Daily Mail” jelenti Shanghaiból, hogy Csank-Kai-Sek hadserege 30.000 főnyi veszteség után menekülőbenvan.

Nankingból nagy tűzvészekről érkeznek jelentések. Csang-Kai-Sek kiáltványt intézett a kinai nemzethez, amelyben bejelenti, hogy minden tisztségéről lemond.

Az uaukiagi hadsereg főparancsnoka lemondott, mert tábornokai megtagadták az engedelmességet

Londonból táviratozzák, hogy Shanghai jelentések szerint a nankingi hadsereg főparancsnoka Csang-Kai-Sek tábornok lemondott, minthogy alvezérei határozott parancsa ellenére nem kezdték meg a támadást a Pukau mellett álló északi csapatok ellen. Csang-Kai-Sek hir szerint elhagyja Kinát és valószínűleg Amerikába fog emigrálni.

Lengyelországban tilos a szovjet ellen agitálni

Berlinből táviratozzák: A lengyel kormány varsói jelentések szerint rendeletet adott ki, amelyben a legszigorubban megtiltja, hogy orosz emigránsok lengyel területen bármiféle propagandát folytassanak Szovjetoroszország ellen. A kormányrendelet a Vojkov varsói szovjetkövet meggyilkolása után lefolyt lengyel-orosz tárgyalások következménye.

Lovászy Márton tragikus halálának hire mély részvétet kelt mindenütt

Ha sokak szemében tévedett is, ha cselekedeteit sokan a hazafi bünéül rójják is föl, most halottas ágyánál néma főhajtás illeti puritán jellemét, meggyőződésének; becsületességét, amellyel hit abban, hogy a megitélés ellenére is jó hazafi szivével és eszével cselekszik. Holttestét vasárnap kiszállitották a budakeszi temető halottasházába, ahonnan ma reggel hozzák be Budapestre és a farkasréti temetőben ravatalozzák föl. Temetéséről, amelynek időpontját még nem tüzték ki, az Ujságirók Egyesület fog gondoskodni.