Huszonnégy órával Sacco és Vanzetti kivégzése előtt világsztrájkkal akarják megmenteni a két halálraitélt anarkistát

Newyork, augusztus 24.
Sacco és Vanzettivel közölték a legfelsőbb törvényszék határozatát és ismét visszavezették őket a fogházból a siralomházba. Ez az aktus drámai jelenetek közt folyt le. Saccót és Venzettit, akik mindvégig karonfogva haladtak, a fogházörök elvezették a villamosszék előtt is, amely fekete kendővel volt letakarva. Hill védő látogatást tett a halálraitélteknél a siralomházban. Kijövet közölte az ujságirókkal, hogy Vanzettin már teljesen elhatalmasodott az elmebaj. Az olasz anarchista mindenárom rádióleadót akar fölállittatni a cellájában, hogy azon át a világba kiálthassa a rajta esett igazságtalanságot.

Sacco ezzel szemben meglehetős hidegvérrel fogadta kivégzése hirét és kijelentette, hogy nem várt más döntést. Luigia Venzetti, akit nagyobb tömeg fogadott Amerikába érkezésekor a newyorki kikötőben, ugyancsak meglátogatta fivérét a siralomházban. Fölvezették az emeleti folyosóra, ahol Vanzetti cellája van és az asszony zokogva borult halálraitélt fivére nyakába. Sacco cellája ablakából nézte végig a két testvér találkozásának drámai jelenetét.

Sacco és Vanzetti védői inditványt nyujtottak be a szövetségi törvényszékhez a halálraitéltek pörének reviziója tárgyában. A legfelsőbb törvényszék csak hétfőn dönthet az inditvány felöl, amikorra valamennyi akta már Washingtonban lesz. Ezt az alkalmat fölhasználják a védők arra, hogy egy utolsó kétségbeesett erőfeszitéssel megkiséreljék védenceik megmentését. Musmano ügyvéd átnézte a törvényszéki iratokat és megállapitotta, hogy Sacco és Vanzetti az ugynevezett vörös listán szerepelnek, ez a lista a törvényszék előtt feküdt és ezért az ítélet semmis.

Ha a washingtoni szövetségi törvényszék ezt a semmiségi panaszt is alaptalannak találná, akkor Saccót és Vanzettit kedden reggel föltétlenül kivégzik. Minden jel arra mutat, hogy a Sacco és Vanzetti érdekében meginditott utolsó akció is sikertelen marad s hogy most már semmi sem mentheti meg a halálraitélteket a villamosszéktől. A Sacco és Vanzetti megmentésére alakult védelmi bizottság most már maga is föladott minden reményt. Bostonban minden előkészület megtörtént a kivégzésre, amelyet a hétfőről keddre virradó éjszaka fognak végrehajtani, hacsak Fuller kormányzó az utolsó pillanatban nem ad ujabb haladékot. A halálos ítélet végrehajtása elleni tiltakozások lavinaszerüen ömlenek az egész világból Amerikába.

Galsworthy, a világhirü angol iró keményhangu nyilaktozatban tiltakozik:
- Mindegy, bünösök-e vagy ártatlanok, de az a tény, hogy két embert hét éven át gyötörnek halálfélelemmel, jogosan botránkoztatja meg az emberiség lelkületét.

Tours város tanácsa táviratban fordult Massachusetts állam legfőbb törvényszékéhez, amelyben tiltakozik Sacco és Vanzetti kivégzése ellen. - Pittsburgi jelentések szerint West-Elisabeth városában pénteken este két bomba explodált, amely két épületet sulyosan megrongált. Borah szenátor is nyilatkozott Sacco és Vanzetti ügyében és kijelentette, hogy engedni a világ fenyegetésének gyöngeség és gyávaság volna.

Argentina két legerősebb munkásszervezete elhatározta, hogy a munkásság hétfőn ismét általános sztrájkba lép. A Sacco és Vanzetti érdekében alakult védelmi bizottság telefon és rádió utján utasitotta 263 munkásszervezetét, hogy Newyorkban hétfőn délután 3 órakor hagyják abba a munkát és lépjenek tiltakozó sztrájkba a kivégzés miatt. A bizottság az amsterdami szakszervezeti központhoz is táviratot intézett, amelyben fölhivja, hogy Sacco és Vanzetti föltétel nélkül való megkegyelmezése érdekében rendelje el a világsztrájkot.

Newyorkban és a keleti városokban, elsősorban Philadelphiában és Chicagóban az egész rendőrséget mozgósitották. Ez a három város az ostromállapot képét mutatja. Valamennyi középületet, hidat, vasutállomást erős rendőri készültség őriz, hogy megakadályozza az esetleges ujabb bombamerényleteket. A newyorki rendőrség parancsot kapott, hogy motozzon meg mindenkit, aki csomaggal lép a földalatti vasút állomására.