Rövidek

Macedon forradalmárok bombát dobtak egy szerb vonatra
Belgrád, november 20.
Szombaton este 9 óra 25 perckor Alexandrovo állomáson, az Üszküb-Kumanovo-i vonaton egy tehervonat áthaladásakor bomba robbant föl, amely két kocsit erősen megrongált és a pálya egy darabját elpusztította. A pályát azonban rövidesen rendbehozták, ugy, hogy a vasúti forgalomban nem állott be zavar. A merénylet helyének közelében egy második bombát is találtak, amely azonban szerencsére nem robbant föl.

Emberéletben nem esett kár. A tettese egyelőre ismeretlenek; azt hiszik azonban, hogy a macedon komitéhoz tartoznak. A bombák ugyanis olyanok, mint amilyeneket Szalonikiben a macedon komité tagjainál lefoglaltak. A „Pravda” – minden valószínüség szerint hivatalos helyről származó információk alapján – azt írja, hogy ez a merénylet nem egyéb a macedonok ujabb kisérleténél, hogy a bolgár-szerb megértést megakadályozzák.

A jugoszláv kormány azonban meg fogja őrizni hidegvérét és semmi olyat sem fog tenni, amivel megnehezítené a bolgár kormány helyzetét a macedon komitéval szemben.

20.000 politikai fogoly amnesztiát kap a szovjet 10 éves jubileumán
Moszkva, november 6.
A szovjetkormány a forradalom 10 éves fordulója alkalmából általános politikai amnesztiát rendelt el. Az amnesztia kiterjed mindazokra a szabadságvesztésbüntetésekre, amelyek hat hónapnál rövidebbek vagy pedig, ha ennél hosszabbak is, de legalább felerészük már ki van töltve. Az amnesztia folytán kiszabaduló politikai elítéltek száma meghaladja a huszezret.

Marinkovics külügyminiszter vasárnap kijelentette Párisban:
Jugoszlávia arra törekszik hogy Magyarországhoz a legbarátságosabb viszony szálai füzzék
A francia diplomáciát idegessé teszi, hogy Magyarország Genfben fölvetheti a trianoni szerződés reviziójának kérdését. „Belgrád és Páris együtt van olyan érték Magyarország számára, mint Róma egyedül” – ez a francia külügyminiszterium véleménye.

Zichy János gróf a vasárnapi Ottó-vacsorán vezeklésre szólitotta föl a nemzetet, hogy „néhány év mulva méltó lehessen a király visszatérésére”
„A nemzet elvesztette királyát, mert nem volt méltó arra, hogy királya legyen.” „Néhány év mulva nagykoru lesz a király, adja Isten, hogy addigra nagykoru legyen a nemzet is”
„Ifju királyunk át fog törtetni akár a csipkerózsák tövisein, akár a világ lángtengerén, hogy kinzó lámából csókjával ébressze föl hüséges nemzetét!”
Rassay: „Frázisok ezek!” Gömbös: „Most már aktuális a királykérdés és mg kell oldani a személyi részét is!”

Mussolini öccse buzditó beszédet mondott a Jugoszlávia ellen tüntető olasz diákoknak
Milano, november 20.

Olaszország összes nagyobb városaiban szombaton Jugoszlávia ellen irányuló ujabb diáktüntetések voltak, válaszképen azokra a fölvonulásokra, amelyeket Belgrádban Olaszország ellen rendeztek. A tüntetések mindenütt a legnagyobb rendben flytak le. Milanóban a tüntetők a „Popolo d’Italia” szerkesztősége elé vonultak, amelynek erkélyéről Arnoldo Mussolini ünnepelte a tüntetést és kijelentette, hogy ez az egyetlen törvényes mód, hogy az olasz ifjuság kifejezést adhat meggyőződésének.

Dolgozzatok, hogy két év mulva Ottó főherceg császárként vonulhasson be Bécsbe!

Bécs, november 20.
Vasárnap, Ottó születésnapja alkalmából a bécsi legitimisták a kapucnisok templomában istentiszteleten vettek részt.

A templomból kijőve, Wolff ezredes rövid beszédet intézett az egybegyültekhez, amelyben fölszólította őket, dolgozzanak a legnagyobb buzgósággal abban az irányban, hogy két év mulva Ottó főherceg, aki akkor lesz nagykoru, császárként vonulhasson be Bécsbe.
A jelenvoltak éltették a monarchiát, egyesek pedig ezt kiáltották: Le a vörös köztársasággal!

Bukarest, november 27.

Vasárnap királyi pompával helyezték örök nyugodalomra Bratianu miniszterelnököt, aki a koronás király halála óta Románia koronázatlan királya volt. A temetésnél mindenben betartották a pénteki minisztertanács által megállapított programot. Amíg a Bratianu halála óta eltelt napokban Bukarest alig mutatott érdeklődést a halott iránt, vasárnap szinte az egész város talpon volt és azokon az utcákon, ahol a halottas menet levonult, százezer ember szorongott.