Mi újság?

Kutatások a Balaton jegén

Báró Eötvös Loránd, az Akadémia elnöke és Pekár Dezső dr., a tudomány-egyetem fizikai tanársegéde, elutaztak a Balatonra, a hol földmágnességi mérést végeznek. Báró Eötvös már egy előbbi télen sokáig időzött a Balaton jegén, hogy saját alkotású műszereivel megfigyeléseket tegyen. A befagyott tó hátán fognak lakni a két hordozható sátrat állitottak zámukra. A sátrakat petroleum-kályhával fűtik. Az élelmet vitorlás-szánon visik a kutatók szállására, a mely messze benn van a Balatonban. A jég olvadásáig szándékoznak ott maradni. 

Léghajóval a Sahara-sivatagon keresztül

Két franczia tiszt – amint ezt hírül adtuk – léghajóval akarja átutazni a Sahara sivatagot, hogy a természeti viszonyokról tapasztalatokat szerezzenek. De Buraux és Castillon de Saint-Victor a két léghajós, kik most utaztak Tuniszba , hogy onnan átszálljanak a nagy sivatagon. Tervök az, hogy először léggömbökkel tesznek kisérletet, melyekkel a szél-áramlaltot próbálják ki. Ha az előre felbocsátott léggömbök jó irányban haladnak, akkor ők is fölszállnak. A két előre bocsátandó léggömb automata készülékkel van ellátva, melyeken egy lebocsátott fonál valahányszor földet ér, fölnyitja a postagalambok kalitkáját, hogy kiszállhassanak. A léggömbön elhelyezett hőmérő mutatja ezekívűl, hogy milyen hőmérsékletben tette útját a léggömb. Szükséges ehez, hogy a léggömböt egtalálják. A franczia hadügyminiszterium támogatja ezeket a kisérleteket. 

Légkörünk súlya

Miután nem tudjuk a légkör felső határát, és az alsó – a Föld felülete – szintén meglehetősen szabálytalan, csak durva közelítéssel szólhatunk a földünket övező levegő súlyáról is; mégis érdekesek Nols Ekholm számitásai, a ki az eddigi legmegbizhatóbb légnyomási adatoknak és a Föld felületének és kiemelkedéseinek tekintetbe vételével közel 50 ezer billió méter mázsának találta azt. Miután a Föld tömege körülbelül hat quadrillió (billiószor billió kilogramm), következik, hogy a légkör körülbelül 12 milliószorta könnyebb a Föld szilárd tömegénél. A legújabb tengerfenékmérések adatai alapján pedig a harmadik tényezőt, a vizet földünkön 14 trillió métermázsára becsülhetjük, ez tehát közel 280-szor akkora súlyú, mint a légóceán. 

Villamosságnak ellenálló fák

Néhány fa a villamosság befolyásának ellenáll s miután gyakran megesik, sőt némelykor szükséges, hogy az ember zivatarban valamely fa alá húzódjék, nagyon hasznos ama fák nevét és nemét megtudni. Amerikában megejtett hosszas megfigyelések után kitűnt, hogy a közönséges fűzfa a legroszszabb villamossági vezeték. Zivatar által meglepett indiánok mindig fűzfák alá menekülnek,melyek őket az eső s jég ellen ugyan nem védik meg, de még nem volt rá eset, hogy a villám fűzfába csapott volna.