Véres ökölharc Szilveszter éjszakáján egy fölrobbantott léggömb miatt a nagyköruti Pátria-kávéház előtt

Szilveszter éjszaka hajnali 4 órakor vidám társaság tért be a Nagykörut és Király-utca sarkán levő Pátria-kávéházba, amelynek asztalainál még hangosan kacagott a szilveszteri jókedv.

A társaságot Jeszenszky Károlyné vezette, kezében egy hatalmas léggömbbel, amely világitógázzal volt megtöltve. Jeszenszkynét három férfi kisérte. A társaság alig foglalt helyet az egyik asztalnál, az ezerhangu zsibongást hirtelen tulharsogta egy hatalmas durranás, amelyet még ijesztőbbé tett, hogy nyomban utána nagy láng csapott föl, amely félelmetesen szárnyalt a kávéház mennyezetéig. A vendégek között nagy riadalom támadt, az emberek fölugráltak helyeikről és menekülni akartak.

Hamarosan kiderült, hogy a pánikot ügyetlen tréfa okozta. A négytagu társaság közvetlen szomszédságában ugyanis egy jókedvü férfi ült, aki égő szivarját a léggömbhöz szoritotta. A léggömb meggyuladt és a szabaddá lett széngáz fölrobbant. A láng Jeszenszkyné arcába kapott, bőrét több helyen megpörkölte és belekapott a hajába is, de Jeszenszkyné tenyerével elfojtotta a lángot, még mielőtt nagyobb bajt okozott volna. Orvost keritettek, aki a "sérültet" ápolásba vette és lakására szállittatta.

A botrány azonban csak ezután tört ki teljes erővel. Jeszenszkyné kisérői sértő szavakkal támadtak szomszédjukra, aki az utcára invitálta sértegetőit, hogy ott intézzél el az affért. Mind a négyen átmentek a Körút tulsó oldalára, ahol tizenöt percig tartó elkeseredett ökölharcban verték véresre egymást az ellenfelek.

A nagy lármára odasietett az Oktogon-téri őrszemes rendőr és szétválasztotta a verekedőket. Az igazoltatásnál kiderült, hogy a léggömböt Januschek István gyujtotta föl. Ellenfele a boxmérkőzésben Köves Sándor fővárosi tisztviselő. A megsérült Jeszenszkyné kiséretének két másik tagja eltünt, még mielőtt a rendőr a verekedés szinhelyére érkezett.