A kormányzó ujéve

Az ujév alkalmából Horthy Miklós kormányzó meleghangu táviratot váltott az olasz és a norvég királlyal, a perzsa sahval, Hindenburg német és Hainisch osztrák elnökkel. Az ujév alkalmából tisztelgett a kormányzó előtt Wlassics báró, aki a felsőház és Zsitvay, aki a képviselőház ujévi üdvözletét tolmácsolta.

A kormány tagjai részéről Klebelsberg, Walkó, Bud, Scitovszky, Pesthy és Mayer tisztelegtek. A honvédség nevében Csáky honvédelmi miniszter és Janky, a honvédség főparancsnoka. A főváros nevében Ripka főpolgármester és Sipőcz polgármester vezetésével több bizottsági tag jelent meg a kormányzó előtt, hogy átadja a főváros üdvözletét.

A kormányzó meleg szavakkal köszönte meg Ripkának a főváros közönsége nevében elmondott üdvözlőbeszédét, majd hosszasan elbeszélgetett a főváros vezetőivel és a törvényhatósági bizottság tagjaival, behatóan érdeklődve a főváros aktuális kérdései iránt. Ezután a református egyház jókivánatait Ravasz püspök és Némethy egyetemes főfölügyelő tolmácsolták.