Születési ünnepek a magyaroknál

A három határkő közül, mely az emberi életet jelzi, a legelsőt a születés perczében teszi le a sors. A természet is ragyogó napsugarakat küld szét, díszköntösbe öltözteti a pillangókat, mikor a rügy bimbóvá feslik. Az ember is mindig és mindenkor ünnepnek tekinti egy-egy új élet kezdetét. Örömének minden nép másként ad kifejezést. Ezek képezik a születési-ünnepi, keresztelési szertartásokat.

A magyarok hajdani szokásairól nagyon kevés a feljegyzett adat. A külföldiek, a kik irott feljegyzéseket adnak őseinkről, minden aprólékos, családiasabb szokásaikról nem tudhattak, a mi krónikásaink pedig, a kik még hallhatták a pogány magyarok szokásait, szertartásait, nagyon keveset jegyeztek fel ezekből. Még Anonymus sem akart a regösök csacsogó énekeiből meríteni. Pedig ez volt a legüdébb forrás, melyből ezeknek a költőien szép szokásoknak leírásai bugyogtak.

Lehetetlen feladat így vállalkozni arra, hogy pogány magyarok születési-ünnepi szokásait reconstruálni lehessen. Csak következtetni lehet. Még pedig bizonyára leginkább úgy, ha felkeressük azon helyeket, melyeken őseink laktak hajdan, s kikérdezzük ott maradt rokonainkat az ő szertartásaik felől. Mert ezek nem voltak kitéve új befolyásoknak, a civilizáció átalakító erejének. Ezeknél csaknem változatlanul állanak fenn az évezred előtti szokások. Ezek a szokások lehettek hajdan a mi szokásaink is.

Szembe állítva ezekkel, lefolyik előttünk egy újszülött gyermek fogadtatása napjainkban a palóczok által. Látjuk ekkor lépésről lépésre, hogy mennyi a hasonlóság ezen palócz szokások és az őseink szokásainak feltételezett ázsiai szokások között. Így ki lehet válogatni távol eső rokonaink szertartásai közül azokat, a melyekkel meg van az analógia s talán némileg módosult, de alapjában ősi szokásoknak látszó mai szertartásokkal.

Ezen az alapon próbálom nem concrét adatok halmazát rakni össze mozaikszerűleg, mert ez hisz lehetetlen de az összehasonlitgatások útján megrajzolni őseink házi életének egy még eddig nem igen kutatott, vidám, költői részének képét.