A betörő kutyája

A budapesti rendőrség letartóztatta Vámházi János kertészt, ismert betörőt, a ki Ujpesten lakik.

Vámházi ujév éjjelén belopózkodott a rákospalotai istvántelki kertészeti intézetbe s ott nagy rombolást csinált. Kiszaggatta a melegágyi növényeket, összetaposta a virágágyakat, darabokra tördelte a szereket és a drága villamos gépeket, a kitömött állatokat és viaszgyümölcsöket is elpusztította, aztán elillant, mert a házbeliek fölébredtek.

Ott maradt azonban a betörő kutyája, melyet bevittek az ujpesti kapitányságra. Innen szabadon engedték és két rendőr ment utána. A kis kutya egy darabig összevissza szaladgált, míg végre befutott egy házba, s ott kapargálni kezdte a lakás ajtaját. A rendőrök Vámházit találták ott, s elfogták. A rendőrségen annyira dühöngeni kezdett, hogy az elmebetegek közé vitték.

Vámházi János már többször volt büntetve. Talált fiu, a kit huszonnyolcz évvel ezelőtt finom pólyában a vámház vidékén találtak. A főváros neveltette, műkertész lett belőle s egy grófnénál szolgált évekig. Helyéről lopás miatt elcsapták; akkor az őrültek házába került. Kiszabadulása óta lopásból és betörésből élt.