Rövidek

Elárverezik a Vági-pártot

A viharvert Vági-párt, hivatalos nevén a Magyarországi szocialista Munkáspárt elérkezett hányatott életének utolsó állomásához. A közeli napokban a végrehajtó kalapácsa koppan meg a Hernád-utca 23.sz. alatt lévő párthelyiségben, mert a párt egyik hitelezője, akinek körülbelül 2400 pengővel tartoznak, végrehajtást kért a Vági-párt ellen. A végrehajtó le is foglalta a helyiségekben található összes berendezési tárgyakat, de csak nem nyujtanak elegendő födözetet a követelésre. Igy a közeli napokban elárverezik a berendezéseket is.

Vasárnap Chamberlain a szentgotthárdi bizottság tagjaival tanácskozik Genfben, ahol a magyar álláspont teljes győzelmét várják
Legföljebb Paul-Boncour fogja javasolni, hogy a Tanács fejezze ki megütközését, a fegyverszállitás fölött. Apponyi vasárnap elutazott, Walkó megérkezett Genfbe

Csang-Cso-Lin elutazott Pekingből
London, junius 3.
Pekingből jelentik, hogy Csang-Cso-Lin tábornok tegnap reggel különvonaton elhagyta a várost, Csang-Kai-Sek, Feng és Yen-Szi-Csang tábornokok, akik együttesen veszik át a hatalmat Peking fölött, közlik, hogy a várost Sanzi tartományából való nagyobb csapattal fogják megszállni.

Lendvai István is kegyelmet kapott

A büntetőtörvényszéken junius 1-ig körülbelül 300 vádlott vagy elitélt kapott kegyelmet az amnesztiarendelet alapján. Azok között, akiket a biróság amnesztiára méltónak talált, szerepel Lendvai Isrván is, akinek a hitfelekezeti izgatás miatt rá kiszabott egynapi fogházbüntetését engedte el a biróság. Lendvai mellett baloldali ujságirók is kaptak kegyelmet, akiket tiltott közlés vagy ehhez hasonló sajtóvétség miatt itélt el a biróság.