Felébredt a halottas ágyán

Debreczenben Szabó Sándorné fiatal polgárasszony hosszas betegség után már egészen halottnak látszott.

A család ravatalra helyezte, de a kezelő orvosnak gyanus volt a haláleset, mert noha az asszony teste teljesen megmerevedett és hideg volt, az orvos mégis csak tetszhalált vélt.

És csakugyan addig dörzsölte, élesztgette, míg a halottnak vélt asszony fölébredt zsibbasztó eszméletlenségből. Állapota csakhamar jobbra fordult, ugy, hogy az orvos fölgyógyulását reméli.

Ha a kezelő orvos kevésbbé lelkiismeretes, a szerencsétlen asszonyt élve eltemették volna, mert a halottkém már a halotti bizonyítványt is kiállította.