Venizelosz kormányrajutását a Balkán sorsdöntő eseményének tekintik

Páris, julius 1.
Vasárnap olyan hirek érkeztek Athénből, hogy Venizelosz még nem kapott formális megbizatást a kabinetalakitásra, de egészen bizonyos, hogy ő lesz az uj görög miniszterelnök. A „Quai d’Orsay nem titkolt örömmel fogadja ezt a hirt, mert benne a francia diplomácia hónapok óta tartó sakkhuzásainak teljes sikerét látja.

Venizeloszt mindig erős szálak füzték a francia politikához és a francia külügyminisztérium a román-olasz és a magyar-olasz szerződések megkötése óta mindent elkövetett, hogy ellensulyozva Mussolini balkáni politikáját. Ez a politika odairányult, hogy Jugoszlávia minden szomszédját erős szálak füzzék Rómához és ennek a gyürünek leggyengébb pontja Görögország volt. Venizelosz tulajdonképpen a francia kormány inspirációjában tért vissza Athénbe, hogy egyéni sulyával lépjen föl az egymással marakodó görög pártok között: az olasz orientáció ellen és a francia politika érdekében.

Ez tényleg sikerült a francia diplomácia láthatatlan eszközei Páris felé terelik Görögország külpolitikai orientációját. Athénben nagy erőpróba folyt hónapokon keresztül az olasz és francia diplomácia között, amely Venizelosz kormányalakitásával Franciaország javára fog eldőlni.

Róma, julius 1.
Olasz kormánykörök a legnagyobb figyelemmel kisérik a Görögországban lejátszódó és az egész Balkánra sorsdöntő politikai eseményeket. Az olasz diplomáciai Angorában és Athénben továbbra is minden erejét latbavetni, hogy Görögország és Törökország között megegyezést hozzon létre. Venizelosz kormányrajutását ezen célok szempontjából nagyon kedvezőtlen körülménynek tekintik. Ugy látszik, hogy Venizelosz mögött Franciaország áll, amelynek célja, hogy az olasz külpolitikai utjait keresztezze.

London, julius 1.
Venizelosz kormányalakitásával szemben az angol külügyminisztérium egyelőre az érdektelenség álláspontján van. Venizelosz évek hosszu során át Londonban lakott, amig önkéntes számüzetésben távolt élt hazájától, felesége angliai görög asszony, aki a legbizalmasabb összeköttetésben áll mértékadó politikai tényezőkkel.

Biztosra veszik, hogy Venizelosz, ha kormányra kerül, olyan politikát fog folytatni, mely Franciaországnak kedvez és Mussolini földközitengeri programját meghiusitja.