A Somogyi-Bacsó gyilkosság három éve folyó nyomozása döntő fordulathoz érkezett

Az igaszágügyminiszterium az iratokat vasárnap küldte vissza a pestvidéki ügyészségre.

Vasárnap délelőtt érkeztek vissza az igazságügyminiszteriumból a pestvidéki ügyészségre a Somogyi-Bacsó gyilkosság nyomozásának iratai, amelyek hosszu esztendők óta keringenek a különböző hivatalok között.

Lassanként feledésbe merül, hogy a kormány a nemzetgyülésen elhangzott sürgető interpellációk hatása alatt három év előtt elrendelte a Somogyi-Bacsó gyilkosság ujrafölvételi nyomozását.

Földes Rezső alezredes-ügyész 1925 juliusában idézte maga elé a vegyesdandárügyészségre az első tanukat és azután két hónapon keresztül folytak a kihallgatások a Margit-köruton. A nyomozás befejezése után Földes alezredes-ügyész a honvédelmi miniszterium hadbirói ügyosztálya ugy intézkedett, hogy két egyén kivételével az összes gyanusítotak ügye a polgári hatóságokhoz tartozik.

Mivel a gyilkosság a főváros környékén történt, az iratok a pestvidéki ügyészséghez kerültek. Sárospataky József főügyész, a pestvidéki ügyészség elnöke, személyesen foglalkozott az üggyel és időközben a vegyesdandárügyészségtől a gyilkosság gyanusítottjaira vonatkozó ujabb akták érkeztek. Az iratoknak ezt a tömegét a pestvidéki ügyészség az igazságügyminiszteriumba küldötte föl elbirálás céljából és az akták visszaérkezésével most végre fordulóponthoz érkezett az évek óta huzódó bünügy nyomozása.

-Somogyi-Bacsó-gyilkosság nyomozásának részleteiről, annak lényegéről egyelőre még nem lehet a nyilvánosságot tájékoztatni – hangzott a tájékoztatás - , annyi azonban bizonyos, hogy legföljebb egy hónapon belül megtörténik a végleges döntés az ügyben és akkor már semmi akadálya sem lesz annak, hogy mindazokat a momentumokat, amelyek mostanáig fölmerültek, a bünügy gyanusítottjainak nevével együtt nyilvánosságra hozzuk és a nagyközönséget az üggyel kapcsolatos eseményekről tájékoztassuk.