Rádió a magyar vonatokon

Nemrégiben alakult meg az államvasúti rádiótársaság, mely kb. 21 gyorsvonaton az összes osztályokon használható rádiófelszerelést létesített. A vonatok vevőkészülékei egyaránt alkalmasak a műsoros állomások vételére, gramofónlemezek közvetítésére és - mikrofonnal összekapcsolva - utasoknak szánt hírek közlésére is.

A vonat kupéinak üléseiről vezetékek futnak a vevőkészülékhez, úgyhogy csak fejhallgatót kell csatolni az ülések felett elhelyezett kapcsolókhoz és az utas máris szórakozhat a rádió leadásaival. Az utasok eddig, különösen hosszú utakon, könyvek, ujságok olvasásával, esetleg társasjátékokkal el unalmukat. Ennek megszüntetésihez most már a rádiót is igénybe vehetik.

Kétségtelen, hogy a vasúti drótnélküli telefon ezenkívül más szolgálatokat is tehet, hiszen az utazásra vonatkozó tudnivalók, az elérendő állomások neveinek és hasznos adatainak közlésére is igen alkalmas. Ha pl. valaki elvesztette iratait vagy valakit megkeresni óhajt a hosszú vonaton, elég, ha a rádióállomás kezelőjéhez fordul és kívánságát az összes utasokkal közölni tudja.

Valószínű, hogy amilyen megérdemelt örömmel fogadta az utazó közönség a vasúti rádió bevezetését, éppoly szívesen és sűrűn fogja használni is.

Mi újság a készülékek, hangszórók terén? A készülékek külseje az utóbbi időben észrevehető változáson ment keresztül. Némelyek már teljesen elütnek az eddig forgalomba hozott régi stílusú gépektől.

A lámpáknak hálózati árammal való táplálása és az állomásoknak egyetlen skálával történő keresése feleslegessé teszi a gép előlapján eddig szerepelt sok kézelőgomb halmozását és ma már csak annyi alkatrészt látunk a készüléken kívül, amennyire feltétlenül szükség van: kikapcsolót, mely a készüléket az áramforrásokkal összeköti, illetve a kapcsolatot bontja, dobskálát vagy úgynevezett microdial (áttételes finombeállító) skálát a hullámhosszok keresésére és hullám átkapcsolót, mely rövid és hosszú hullámok területére legtöbbnyire 200-600 m. és 600-2000 m.) állítja be a gépet.

Egy-két szerényen meghúzódó gomb vagy emelőkar a visszacsatolás és a finomabb beállítás céljaira még gyakran előfordul. Nem lehet azonban azt állítani, hogy ez a külső egyszerűség ugyanilyen mértékben célszerű is volna. Ha egy skálával állítunk be két vagy több hangolókondenzátort, akkor azoknak egész pontosan kiegyenlítettnek kell lenniök és ugyanez áll a hozzájuk tartozó tekercsekre is.