Burok által berekesztett angol bál

Annyi anekdóta szól ma már Dewettről, hogy bajos kiválogatni közülük a hiteleseket. Az alábbi azonban megtörtént, és jellemző a bur vezérre.

Tavaly februárius havában – írja a brüsszeli * Peill Bleu* - Dewett arról értesült, hogy Anglia nemzeti gyászt ült, mert Viktoria angol királynő alig két héttel előbb, január 12-én halt meg. A yeomury-ezred tisztjei, csupa előkelő angol család fiai, azonban bált rendeznek Lindley-ben, noha királynőjüket akkor még el sem temették.

Dewett három, khaki szövetből készült ruhába bujtatott tisztjét küldötte a báli terembe. Az angol tisztek honfitársaiknak nézték a burokat és whiskyvel itatták őket.

Nagyban koczintgattak és a legderültebb hangulatban mult el körülbelül egy óra, midőn tíz emberével maga Dewett nyitott a tánczterembe s nekiszegezve revolverét az angoloknak, dőrgő hangon kiáltotta:

- Uraim, a bált berekesztem! Mindannyian foglyai Dewettnek!
És a hetvennyolcz meglepett angol tiz bur fogságába került.