Bolivia és Paraguay között kitört a háboru

Newyork, december 16.
Bolivia és Paraguay között megkezdődtek az ellenségeskedések, amennyiben a boliviai csapatok offenzivába mentek át.

La Pazból jelentik, hogy a hadügyminiszterium közlése szerint Bolivia csapatai bevették Bokeron és Rogazella erődítményeket. Boliviai röpülők eredményesen bombázták a paraguayi csapatokat.

London, december 16.
Hiábavaló volt a Népszövetség közbelépése, néhány órával azután, hogy Bolivia és Paraguay kormányai megkapták Briand luganói táviratát, amelyet mint a Népszövetség Tanácsának elnöke küldött, a szembenálló csapatok megkezdték az ellenségeskedést.

A la pazi kormány a következő hivatalos jelentést adta ki:
A hadseregünket és a Vanguardia-erődöt ért sérelem után, anélkül, hogy nemzetközi kötelességeinket és a béke föntartására irányuló óhajtásainkat szemelől tévesztenők, közöltük a Népszövetséggel, hogy Boliviára az a kikerülhetetlen kötelesség hárul, hogy elégtételt követeljen és egyuttal megakadályozza amaz összeütközések megismétlődését, amelyek az uj paraguayi csapatösszevonások következtében lehetséges látszanak.

E diplomáciai nyelven megfogalmazott közlésnél többet mond a boliviai hadügyminiszter első hadijelentése:
Minthogy ujabb paraguayi osztagok fenyegették chacói erődünket, véres összeütközésre került a sor. Csapatainkkal szemben az ellenség vereséget szenvedett.


Csapataink birtokba vették a Bouqueron-erődöt. A hadsereg teljesítette kötelességét.

A győzelem hitétől mámoros tömeg a la pazi kormányzó palotája elé vonult és a nemzeti himnuszt énekelve tüntetett a háboru mellett.

A kormányzó a palota erkélyéről beszédet intézett a tömeghez, amely hatalmas óvációban részesítette. A háborus konfliktusban a spanyol király fölajánlotta jóindulatu közvetítését Bolivia és Paraguay között és hír szerint a pápa is diplomáciai lépéseket tett, hogy a háboru kitörését, illetve folytatását megakadályozza.