Mentőkészülék a lovak megbokrosodása ellen

Nagyon gyakran származik szerencsétlenség a miatt, hogy a lovak megbokrosodván, lehetetlen azokat fékezni, kivált ha a gyeplő elszakad. Ezért nagyon figyelmreméltó az az új magyar találmány, melynek alkalmazásával e veszedelmet hamarosan el lehet hárítani.

Az e czélra való készüléket Szabady Viktor mezőkovácsházai gyógyszerész találta föl, találmányát több ízben is gyakorlatilag is kipróbálta.

A találmány tulajdonképen egy sajátságosan képzett hámfából áll, melynek közepén egy vasszeg összetartja a hámfa két végét. Ezen aczélcsőből készűlt hámfában elhelyezett rugók, ha a szögeket kihúzzák, két oldalt kilökik a hámfa két végét s így a lovakkiszabadúlnak; elől a rúdonépen így végzi a rúdvég a munkát.

A szegek kihuzását egy kétkarú emeltyű eszközli, mely a ferczéhen van elhelyezve s a kocsit fordulásában nem akadályozza. A kétkarú eeltyú azután egy vastag szíjjal van összekötve és felakasztva a kocsis lábánál vagy benn a kis ülésnél, de lehet mind a két helyen is.

Ha aztán a lovakbármi okból megijednek éselragadják a kocsit, akor a baleset elkerülése végett egyszerűen meg kell húzni a szíjat s a lovak közé dobni a hajtószárat, mire a lovak elfutnak, míg a kocsi ott marad rudastul, ferhéczczel és hámfával együtt.

Nem úgy,mint egy régebbi találmánynál, hol a lovak magukkal vitték a rúdat, ferhéczet, hámfát s mivel össze voltak fogva, nem szbadulhattak ki s ezért sokszor összetörték magukat.
Az új találmány alkalmazásánál a lovak szét annak fogva, hamarább is lecsendesednek s kért magukban nem tehetnek.

Ez a valamennyi művelt államban szabadalmazott készülék minden meglévő kocsira, hintóra alkalmazható.Fénykép után készűlt képünk azt a pillanatot mutatja, a mint a kocsis a gyeplőt a már kiszabadúlt lovak közé dobja.