Hány állami alkalmazottról és nyugdijasról kell az államnak gondoskodnia

A pénzügyminisztérium most tette közzé a költségvetéshez kapcsolatosan az állami alkalmazottakról és nyugdijasokról szóló összesitett kimutatást.

E beszámoló szerint az állami közigazgatás és üzemek összes alkalmazottjainak száma 123.500, ami a mult esztendővel szemben 111 főnyi szaporodásnak felel meg.

Emelkedés van a közigazgatási tisztviselők között a II. fizetési osztályban 1 (a közgazdasági miniszter), a IV. fizetési osztályban 3, az V. fizetési osztályban 6, a VI-ikban 51, a VII-ikben 54, a VIII-ikban 58, mig a IX-XI. osztályokban a létszám csökkent.

A rendkivüli követek és meghatalmazott miniszterek száma hárommal, az egyetemi tanárok száma hattal növekedett és ezidőszerint 343 egyetemitanár müködik Magyarországon.

A postás-státusban a növekedés 205, az Államvasutaknál ezt a növekedést részben kiegyenlitik az aktiv alkalmazottaknak egyebütt, különösen a belügyminisztérium és a földmivelésügyi minisztérium alá tartozó intézményeknél mutatkozó létszámcsökkenése.

Az állami nyugdijasok száma 109.198, itt 2047 főnyi a növekedés.
A nyugdijasok száma különösen megduzzadt a belügyminisztériumban és a honvédelmi minisztériumban, az állami közigazgatásban számuk 53.880, az állami üzemeknél 55.309, különösen nagy az Államvasutak nyugdijterhe, a MÁV 45.363 nyugdijasról köteles gondoskodni.