Uj italmérési törvény készül

A képviselőház keddi ülésén tárgyalja a bornovellát.
A novella egyes rendelkezései ellentétes intézkedéseket tartalmaznak az italmérési törvénnyel és ezért Mayer földmivelésügyi miniszter érintkezésbe lépett Wekerlével és arra kérte, hogy az italmérési törvényt vegye revizió alá és igy szüntesse meg a fölmerült ellentéteket.

A pénzügyminiszter e kérés teljesitésére készségét jelentette ki és igy a pénzügyminiszteriumban hozzáláttak az italmérési törvény reviziójához, amit Mayer kérelmén kivül még egy fontos szempont, tudniillik az italmérési engedélyek kiadásának kérdése is indokol. Tudvalevő, hogy az italmérési jogot nem egy engedélyestől különböző politikai okok miatt vonták meg s több esetben vették el olyanoktól, akik tulajdonképpen semmiféle okot erre nem szolgáltattak.

A törvény reviziója most szabatosan fogja meghatározni azokat a deliktumokat, amelyek miatt a már egyszer megadott jogot a pénzügyi hatóságok visszavonhatják, egyuttal pedig intézkedéseket fog tartalmazni arra nézve is, hogy akiket komoly ok miatt fosztottak meg a joguktól, ujból engedélyhez juthassanak.