A Meteorológia Intézet munkája , az adatgyűjtés

A budapesti Meteorológiai Intézet szép középülete Budán áll, a Kitaibel uccában. A látszólagos csönd és nyugalom helyett bizony itt igen serény munka folyik. Mert az időjóslásnak nem az a hivatása, hogy vigyünk-e magunkkal ernyőt vagy sem, mert ma. amikor a közlekedés útja lassanként áttevődik a levegőbe, nagyon fontos, hogy a repülőjáratok irányítói indulás előtt tájékozódjanak arról, hogy az útvonalukon milyen az időjárás nem rohannak-e egyenesen a vihar torkába.

Tudjuk, hogy egy-egy repülőgép vagy kormányozható léghajó vezetője sokszor hetekig is halogatja felszállását, mert az időjárási jelentések kedvezőtlenek. A mezőgazdaságnak is nagy szüksége van a tájékozottságra.

Az időjárási adatok gyűjtése sokféle. A budapesti Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Szombathelyről, Kaposvárról, Szegedről és Debrecenből kap naponta távirati értesítést. Van aztán az ország különböző helyein mintegy 300 olyan helye, ahonnan a csapadékról tesznek jelentést, míg a hőmérsékleti állapotokról 40 állomás küld jelentést a központnak.

De mennél nagyobb és fejlettebb valamely ország, annál jobban kiterjeszti megfigyelő hálózatát. A tengerek mellett fekvő országokat az úton lévő hajók tájékoztatják. Ebből az adatgyűjtő munkáiból különösen a párisi Eiffel-torony rádióállomása veszi ki a részét.

A budapesti intézetnek már a háza teteje is az adatgyűjtést szolgálja. Tornyának lapos tetején fantasztikus lapátokat, kanalukat és szélmalmokat forgat a szél. Ezek mérik a légáramlás gyorsaságát s forgásukat a torony belsejében igen finom műszerek rögzítik papírra. Az intézet tetejéről minden nap reggelén, 7 órakor kémlelő léggömböcskéket bocsátanak a magasba, hogy lemérhessék útjuknak irányából és gyorsaságából a széljárást.

Az intézet kertjét fehérre festett tömege foglalja el, mert itt mérik a hőmérsékletet, az eső vagy hó mennyiségét, valamint a talaj hőmérsékletét is. Három- és négyméteres hőmérőket süllyesztenek a földbe, hogy megtudják a földrétegetek hőtartalmát, ami a mezőgazdaság szempontjából igen fontos.

Ezenkívül esztendőnként háromszor, a nemzetközi meteorológiai napokon műszeres kosárkával, ejtőernyővel ellátott nagyobb léggömböket bocsátanak útra a mátyásföldi repülőtelepről s ha a kosárkát a benne levő műszerekkel leesése után az intézetnek visszaküldik, a műszerek pontos tájékozási nyújtanak a levegőrétegek hő- és páratartalmáról, a léggömbjárta magasságról.

A visszaküldőnek jutalom jár és érdekes, hogy eddig minden léggömb megkerült. A távolsági rekordot az a léggömb érte el, amely Bihar megye Okány nevű községéig szállt. A legutóbb felbocsátott léghajócskák mindegyike meghaladta a 20 kilométernyi magasságot, amit a visszakapott műszerek pontosan följegyeztek.