Junkers Hugó, a repülőgép tökéletesítője 2.

A német tudomány ma már nem zárkózik el a mindennapi élettől - Junkers a modem német tudós megszemélyesítője - Junkers professzor tudományos kísérletei és első találmányai - A gépmadár szárnypróbálgatásai - Repülőgép fémből – A kis szárnyú, nagy erejű motor tette tökéletessé a repülőgépet - Junkers gyárai.

Ki ne hallott volna arról a német professzorról?

Junkers tudományos kutatásai, kísérletei hamarosan gyakorlati térre csapnak át. Egy mérnök-barátjával egy gázgép megszerkesztésén fáradozik, de nagy munkája mellett apróbbak is foglalkoztatják. A gázgép szerkesztése közben azt tapasztalja, hogy nincs olyan készülék, amellyel pontosan meg lehetne mérni a fejlesztett meleget.

Szerkeszt egy ilyen készüléket s elnevezi melegségmérőnek, kaloriméternek. Ezt a találmányt ma már mindenütt használják, ahol a fejlesztett meleg pontos mérésére van szükség, a kohókban, gázgyárakban s a kísérletezésekkel foglalkozó laboratóriumokban
.
Ettől kezdve előszeretettel foglalkozik a fűtés elméletével, s a mindennapi életben használt fűtőszerkezetek tökéletesítésével. Szerkeszt gázzal, majd szénnel fűtött fürdőkályhát, levegős fölmelegítő kazánt a központi fűtéshez, egy új készüléket nagytömegű víz fölmelegítésére és hasonló szerkezeteket, amelyek a gyakorlati életben mind alkalmazást találtak.

Sok nehéz kérdést oldott meg már Junkers, amidőn húsz évvel ezelőtt a repülőgép tökéletesítésével kezdett foglalkozni. Akkoriban az amerikai Wrigth testvérek nagy feltűnést keltettek már kétfedelű repülőgépeiken végzett repülőkísérleteikkel. Kevéssel utóbb pedig Santos-Dumont francia mérnök 8 méter magasra emelkedett kétfödeles, sárkányrendszerű repülőgépével, 220 métert repült s zökkenés nélkül ért megint a földre. A nézők ennek láttára valósággal tomboltak a lelkesedéstől.

Mi, akik naponta sokszázméteres magasságban látunk repülőgépeket keringeni, nehezen tudjuk megérteni azt a nagy lelkesedést, amit Santos Dumont 8 méter magas repülésével párizsi nézőiből kiváltott. Mi egyszerűen tudomásul vesszük, hogy a repülőgép a motor által forgatott lég-csavarral éppúgy fúródik bele a levegőbe s halad előre, mint ahogy a magasan úszó sárkányt vonszolja előre zsinegénél fogva a szaladó gyermek.

Santos Dumont repülése mégis világraszóló dolog volt, mert reményt nyújtott arra, hogy a kormányozható léghajó mellett a repülőgépnek is lehet még szerepe a levegő meghódításában. Santos Dumont első sikere után a gépszerkesztők újult erővel fogtak hozzá a repülőgép tökéletesítéséhez. Pedig a sok kudarc miatt sokan elvesztették már minden hitüket a repülőgépben.