A benzinmótor a mezőgazdaságban

Már régebb idő óta észlelhető azon törekvés, hogy a mezőgazdaságban is – hasonlóan a többi üzemkörökhöz – az emberi és állati erőt, a mennyire csak lehetséges, a sokkal olcsóbb géperővel helyettesítsük. A nagy és középnagy gazdaságokban e czélra rendelkezésre áll a gőz-locomobil.

Nem így van a kisgazdaságoknál.
Sem a gőzlocomobil magas beszerzési és üzembentartási költségei, sem pedig a törvény által előírt vizsgázott gépész tartása nem fizeti ki magát. Ezért hazánkban már 10-12 évvel ezelőtt a kisgazdaságokban a petroleum-mótorokat kezdték honosítani. Midőn azonban 1896-ban a mótorüzemekhez használt benzint törvényesen adómentessé tették, míg a petroleum ezt a kedvezményt nem nyerte el, általánosságban a petroleum-üzemről a benzinüzemre tértek át. 

A mótor szerkezete ezáltal semmiféle lényeges változást nem szenvedett, de az adómentes benzin alkalmazásával a munka oly olcsó lett, hogy természetes következménykép a benzinmótorok gyors és széleskörű elterjedését vonta maga után. 

Így például azelőtt egy kis cséplőgépnél 4 lovat kellett a járgányba fogni, míg ma ugyanezt a munkát egy 3 lóerejű benzinmótor végzi el.
Ez a mótor óránkint a legrosszabb esetben is csak 1 1/4 kilogramm benzint használ el. Tehát a napi 12 és fél kilogramm benzin kerül (a benzin kilogrammja 16 fillér) 2 koronába, a mi hasonlíthatatlanul olcsóbb, mint 4 lónak az eltartása. A takarmánykészítő gépek elhajtásánál meg éppen nélkülözhetetlen a 2-3 lóerős benzinmótor minden rendezettebb gazdaságban. 


De éppen olcsó üzemekénél fogva már nemcsak a kicsiny, hanem az erősebb üzemekben is mindjobban helyet foglal a benzinmótor.
Sőt oly helyeken is, a hol eddig kizárólag a gőzlocomobilok dolgoznak, egymásután szorulnak ki a benzinmótorok sokkal gazdaságosabb üzeme miatt. Ma már gyakran használnak 50”-os dobbal bíró cséplőgépek, valamint vízlecsapoló-telepek centrifugálszivattyuinál, fürészberendezéseknél stb. benzinlocomobilt, nemcsak a benzinüzemeknek a gőzüzemeknél lényegesen olcsóbb volta miatt, hanem a miatt a nagyon kedvező körülmény miatt is, hogy a benzinlocomobilok oly könnyűek, hogy azok szállítása egyik helyről a másikra könnyen és gyorsan megtörténhetik. Lehet velük benn a községben is dolgozni, mert szikrát nem hánynak és kezelésükre elég egy napszámos is. 

Vízben szegény vidékeken, vagy ott, a hol a víz nagyon sok kazánkövet rak le, a gőzlocomobil alkalmazása nehézségekbe ütközik, míg a benzinmlocomobil ugy a hűtővíz mennyiségét, mint minőségét illető igénytelensége miatt kitűnő szolgálatot tesz. 

A javítások és tökéletesítések, a melyek az utóbbi évek alatt a benzinmótorok előállításánál életbe léptek, legnagyobbrészt odairányultak és azt eredményezték is, hogy a benzinfogyasztás ma lényegesen csekélyebb mint azelőtt volt. 

Örvendetes esemény, hogy épen egy hazai czégnek sikerült a legnagyobb eredményt elérni e téren.
A Ganz és társa gépgyár r. t. által előállított Bánki-féle benzinmótorok kevesebb benzint fogyasztanak, mint bármely más bel- vagy külföldi benzinmótor.