A sziámi trónörökös látogatása

Legutóbbi számunkban részletesebben irtunk a sziámi trónörökös budapesti tartózkodásáról s emlitettük, hogy Gödöllőre is kirándult, hová Darányi Ignácz földmivelési miniszter is elkisérte. Erről a kirándulásáról mutatunk most be pár érdekes képet.

Ugyanis egy erdei tisztáson népünnepélyt rendeztek a tiszteletére, midőn a gödöllői legények s lányok a csárdást is bemutatták az idegen királyfinak, egy csinos lány pedig szép bokrétát nyujtott át neki, a mit szivesen megköszönt. A czigány zenészek is kapva az alkalmon, szép dalokat huztak a trónörökös fülébe, melyeket mosolyogva, látható gyönyörüséggel hallgatott. Egyik képünk épen ezt a jelenetet ábrázolja.