Rövidek

A Heimwehr vasárnap megtámadta a st. pölteni munkásotthont és négy embert sulyosan megsebesített
Bécs, május 3.
Heimwehr vasárnapi st. pölteni gyűlése véres összeütközésre vezetett. A gyülés ugyan nyugodtan folyt le, minthogy a hatóságok széleskörü óvóintézkedéseket tettek. A város haditáborhoz volt hasonló, gépfegyverekkel és kézigránátokkal ellátott csendőrök állottak az utcákon sorfalat, nem tudták azonban megakadályozni, hogy a mintegy 10.000 főnyi Heimwehr-csapatok elvonulásakor a közeli Leobensdorfban sulyos összeütközésre ne kerüljön sor. A Heimwehr ugyanis körülzárta és megtámadta az ottani munkásotthont, tüzelni kezdett az épületben levő szocialista munkásokra és közülök négyet sulyosan megsebesítettek. Az egyik sebesült a kórházban meghalt.

Vasárnap voltak Franciaországban a községi választások

Páris, május 5.
Egész Franciaországban közel negyvenezer városban és községben vasárnap folytak le a községi képviselőválasztások. Egyes vidéki nagyvárosokban, ahol országos politikai szempontok is belejátszottak, például Marseilleben és különösen Lyonban heves volt a harc a poincaréisták és Herriot hivei között. Herriot Lyonban teljes diadalt aratott.

Magában Párisban, ahol a husz kerület mindegyike négy negyedre oszlik, minden egyes negyed egy képviselőt, tehát egész Páris összesen nyolcvan városi képviselőt választ. Noha erre a nyolcvan mandátumra nem kevesebb, mint 1500 jelölt akadt. Páris megszokott vasárnapi képén nem változtatott a szavazás. Csöndben és rendben folyt le minden: a választók sietve leadták voksukat és igyekeztek haza, hogy családjukkal kiránduljanak a tavaszi vasárnapon.

Apponyi vasárnap Kaposvárott nagy beszédben fejtette ki, hogy Magyarországnak mikor lehet reménye a békerevizióra
„A hatalmak nem akarnak a trianoni szerződéshez hozzányulni, mert félnek a fölfordulástól, holott, ha nem nyulnak hozzá, még nagyobb fölfordulás következik”.
„A revizió kérdésében tagadhatatlanul találkozunk az utóbbi időben biztató jelenségekkel”
Belpolitikailag: „Nem minden fenékig tejföl…”

Páris vasárnap ujra megválasztotta a régi városatyákat

Párisból jelentik: Egész Franciaországban vasárnap tartották meg a törvényhatósági pótválasztásokat. Az eddig ismert eredmények mindenütt megerősítik a mult heti választások benyomásait. A kommunisták az összes ipari központokban hátrább szorultak, egyébként azonban a pártok erőviszonyaiban sehol sincs lényeges eltolódás. Öt mandátum kivételével Páris valamennyi kerületében megint a volt városatyákat választották meg. Az uj városi tanács összetétele a következő: 4 konzervativ, 18 köztársasági, 22 baloldali köztársasági, 5 független radikális, 6 radikális szocialista, 11 szocialista, 9 kommunista.

Poincaré és Herriot vasárnap nagy politikai beszédeket mondottak

Párisból jelentik:  Saint Emilienban a régi frontharcosok gyülésén Poincaré nagy beszédet tartott. A népek közeledést – mondotta – elő kell készíteni, anélkül, hogy szemet hunynánk a rejtett háborus szenvedélyek előtt. Biztosítani kell a fokozatos leszerelés, anélkül, hogy vakon biznánk a második jóhiszeműségében és kényre-kegyre kiszolgáltatnók magunkat a külföld hatalmának. Olyan békét akarunk, amely nem csalóka és nem is futólagos.

Zürichból jelentik: Vasárnap Herriot érdekes előadást tartott a német-francia közeledésről. Történelmi visszapillantást a Stresemann és Briand által kezdeményezett békepolitikára, amelynek sikerül az egykori engesztelhetetlen ellenségeket egymáshoz közelebb hozni. A legutóbbi években alapított nemzetközi kartelek a világbéke hathatós támaszainak bizonyultak.