A bolgár fejedelem a czárnál

Ferdinánd bolgár fejedelem most van a czárnál több miniszterével. Bejelentette a czárnak, hogy Bulgária fővárosában, Szófiában, szobrot állitanak II. Sándor czárnak, a ki felszabaditotta Bulgáriát a török uralom alól. A felszabaditó czár szobrának ezüst mását is elvitte, kicsiben. Előadta Bulgárai alázatos hódolatát és esedezését, hogy szabaditsa föl Bulgáriát végképen a török szultán uralma alól és tegye királysággá, mint tette Romániát és Szerbiát a czárok kegyelme.

Egyébiránt a fejedelem utazása összefüggésben van Bulgária kölcsönével is, melyet orosz bankároktól kap. A pénzügyi dolgok belekeverése pedig akkora önérzetbe, hogy Bulgária királyság legyen, soha sem biztató. A monarkhiánk és Oroszország közt kötött egyezség a Balkánországok mostani állapotának fentartására, a delegáczókban nyert felvilágositások szintén azt sejtetik, hogy a bolgár királyság napja még nem érkezett meg Ferdinánd fejedelem Pétervárra érkezésével.