Az európai kereskedelem finanszirozásának központja ezentul nem Newyork és London, hanem – Páris lesz

Az elmult hét közgazdasági eseményei között talán semmi sem volt jelentősebb és a pénzpiac jövőbeli kialakulása szempontjából fontosabb, mint az az alakulás, amelyről párisi tudósitónk hirt ad. A francia bankok a Banque de l’Union Parisienne vezetésével, a minap bizalmas határozatot hoztak, hogy egy nagy nemzetközi váltóbankot létesitenek száz millió frank alaptőkével.

Az uj alakulás alaptőkéjét az összes párisi vezetőbankok jegyezték, olymódon azonban, hogy a részvények egy ideig nem kerülnek a közönség körébe s a bank célja a nemzetközi váltóüzlet finanszirozása lesz.

Ennek az uj alakulásnak különös jelentősége van az európai hitelek szempontjából és valószinü, hogy amire az uj bank organizációs munkái be lesznek fejezve és tavasszal üzleti müködését is megkezdheti, a világ összes kereskedelmi körei Párisban fogják megtalálni azt a leszámitolási lehetőséget, amely eddig szinte kizárólag csak amerikai és londoni piac monopóliuma volt.

Igaz ugyan, hogy a háboru előtt a párisi piac, mint emissziós piac már nagy szerepet játszott, de a kereskedelem finanszirozásával sohasem foglalkozott, aminek oka a háboru előtt a francia bankok organizációs hiányaiban, a háboru után pedig ezenkivül még a francia valuta bizonytalanságában rejlett. 1926 óta a helyzet teljesen megváltozott.

Franciaországnak ma már nemcsak aranyvalutája van, de aranykészletei is annyira fölhalmozódtak, hogy szinte nemzetközi kötelességévé lett, hogy aranyai ne aludják bankjának pincéiben a sterilség álmát, hanem hitel alakjában álljanak rendelkezésére a világ kereskedelmének. 

A francia emissziós intézetek már hosszabb idő óta rendszeresen dolgoznak azon, hogy Párist nemzetközi váltópiaccá tegyék és az uj alakulás e hosszu munka bekoronázásának tekinthető. Az uj intézet megalakulása mindenesetre nagy fordulatot jelent a világkereskedelem finanszirozásának terén.