Az ipari többtermelés akadályai

Az ipar súlyos gazdasági helyzete abban kulminál, hogy a magánrendelők a legszükségesebb ipari szükségletet sem tudják gyenge felvevőképességük miatt kielégiteni.

A magas lakbérek és az élelmezés költségei kimerítik teljesen jövedelmüket s így nem telik a legszükségesebb ipari cikkekre sem. Ha pedig már sehogysem tudnak elzárkózni a cipő, ruha és egyéb ipari szükséglet rendelésétől, azt hitelbe kénytelen megrendelni, amit megfizetni nagyon hosszú időn át tud, vagy pedig végleg adós marad. Ezért ma minden kisiparos erején jóval felül kénytelen hitelezni. De mivel neki nincs miből adni, ő is adós marad a kereskedőnek, szövetkezetének, gyárosnak stb.

Ezen körülmény okozza a súlyos helyzetet, mert mindenki annyira el van adósodva, amit megfizetni már nem tud.

Minthogy a kisipar rendelői nagyrészt a tisztviselő-osztályból ered, ezeket kellene a kormánynak fogyasztóképessé tenni, fizetéseit arányba hozni kiadásukkal, hogy mindenki legalább a minimális ipari szükségletét tetszése szerinti iparosnál szerezhesse be.

Továbbá az ipari nyers- és félkész árukat nagyban drágító kartelleket kell a törvény erejével kényszeríteni arra, hogy működésük a termelés minőségére, a piacok megszervezésére és felosztására terjedhet ki. De semmiesetre sem az árak diktatorikus megállapítására. Mert a mai ipari kartellek célja csak az utóbbiban merül ki. Súlyos, nagy büntetéssel sujtják azt, aki a kartell által megállapitott árnál olcsóbban ad el. A cikkek árát nem a termelés költségeihez viszonyítják, hanem a szerint, milyen erősen van a kartell megszervezve az árak diktálására.

A harmadik fontos körülmény, amivel a termelést fokozni lehetne, az export megszervezése.
Ezt kisiparosok részére úgy vélem megoldhatónak, hogy a közgazdasági minisztérium támogatásával ki kell puhatolni, főleg a keleti államokban, milyen cikkeket lehetne elhelyezni. Ezek tömeggyártását szövetkezetek bekapcsolásával, illetve irányításával meg lehetne szervezni. Hisz eddig is be van már rendezkedve asztalos, cipész, szabó, szűcs, lakatos és kárpitos iparunk tömegcikkek gyártására, csak piacot kell biztosítani számukra és a kormánynak is termelésüket versenyképesebbé kell segíteni, tarifa, forg. adó és egyéb költségek kedvező megállapításával.

A másikfajta exportunknak, a tőlünk elszakított területek lakóit minden körülmények között idecsábítani vásárlásokra, azzal, hogy nekik ezen célra minden könnyítés és kedvezményt, mind a kormánynak, mind a hatóságoknak meg kell adni. Budapestet központi fekvésénél, fejlett ipara és kereskedelme előnyös voltánál fogva vásárló piacnak kell biztosítani minden elszakított testvérünk részére.