Ghandi bizalmasa, egy fiatal hindu ujságiró vasárnap reggel Pestre érkezett

Ghandi bizalmasa, egy fiatal hindu ujságiró vasárnap reggel Pestre érkezett, hogy barátokat szerezzen Magyarországon. India szabadságharcának India háromszázmillió koldusa öntudatra ébredt; ha nem kapjuk meg a szabadságot, nem adunk több kenyeret az angoloknak!

Ma este érdekes, egzotikus vendége lesz a Külügyi Táraságnak: N. B. Parulekar hindu ujságiró, Gandhi bizalmasa tart előadást India jövőjéről. Parulekar öt éve él távol Indiától, azóta fölkeres minden Európán és Amerikában élő hindut és külföldön készíti készíti elő Ghandi vértelen forradalmát, az angolokkal való „non-cooperation” -t.

Parulekárnak a „Newyork World”-ban hétről-hétre megjelenik egy-egy lázashangú cikke, amellyel India szabadsága érdekében akarja fölrázni a világ lelkiismeretét. A zajtalan járásu, sárgásbarna arcu, vézna, szemüveges fiatal ember, aki vasárnap érkezett Budapestre, hindu szokás szerint homlokához emeli kezét, amikor fölkeressük, igy köszön. A kitárt ablakon tul a Gellérthegy fái sárgállnak, az ablak előtt egy iróasztalon Ghandi arcképe. Parulekar hazájáról. Indiáról beszél és az alázatos keleti mosolygás, amely az első percekben zavarba ejti az európait, egyszerre eltünik arcáról. Tekintete élesen és perzselően villan:

-India most éli válságos óráit~mondja~, de már nem sokáig. Az a néhányezer diák és mérnök, aki ma Európa és Amerika egyetemein gyáraiban nyomdáiban dolgozik, el fogja dönteni ezt a harcot. Magyarországra is jön nemsokára néhány ilyen hindu fiatal ember, akik itt a magyar villamossági műveket és mezőgazdasági gépgyártást akarják tanulmányozni, hogy az angol gyártmányokat kiszoríthassák Indiából.

Hétszáz maharádzsa él Indiában, akik Anglia bakárjai és a néptől erőszakosan kiszipolyozott mesés vagyonukból az angol hadsereget erősítik. Minden egyes angol katonát öt nyomorgó hindu táplál és ruház. De India 390 millió koldusa ma már öntudata ébredt.

A nagy nap néma előkészítése, bármennyire is szeretné elhallgatni a hivatalos angol hírszolgálat, évek óta szüntelenül folyik és december utolsó hetében Lahoreban a minden hinduk gyűlése azt fogja mondani az angoloknak: ha nem kapjuk meg a szabadságot és önkormányzatot, nincs többé kenyér! Háromszázmillió hindu paraszt fog olyan sztrájkot rendezni, mit a magyar paraszt a kommunizmus alatt…

Egy könyvet huz ki a podgyászából, a cime: Justice for Hungary. Az ázsiai publicista az európai sorsát is tanulmányozza. Parulekar élénk tekintete végigsiklik a Gellért-hegy lépcsőjén, érezni: ez a makacs ázsiai akarat minden meglát és mindenből tanul… és szüntelenül a decemberi „nagy nap”-ra gondol. Akkor ismét Ghandi oldalán fog ülni Lahoréban, a minden hinduk gyűlésén…