Bánhidáról megindul az áramszolgáltatás Budapestre

Végre létrejött az az ideiglenes megállapodás, amely az összes érdemi kérdések függőben tartása mellett lehetővé teszi, hogy a Dunántuli Villamossági Rt., a külső lipótvárosi letranszformáló állomásáról energiát szolgáltasson a BSzKRT-nak és az Elektromos Müveknek.

A müszaki történelem lapjain egész páratlanul áll ez az eset, midőn hónapok óta készen áll egy modern 3 x 22.500 KVA teljesitményü centrálé, kész a 100.000 voltos távvezeték, kész a 100.000-10.000 voltos letranszformáló állomás, sőt, – ez a legérdekesebb, – kész a főváros pénzén épült és a BSzKRT részére szolgáló energiaátvevő állomás is, sürgős szükség is van már erre az energiára, hiszen napirenden vannak a sulyos zavarok a fővárosi hálózatban, – mégis azt láttuk, hogy cselekvés és a gazdasági erők fokozott kihasználása helyett hónapok óta haragszomrádot játszanak bizonyos hivatalos személyek és elposványositanak ily ország jelentőségü kérdést.

Az emlitett provizórikus megállapodás szerint a Dunántuli Rt. a BSzKRT Révész-utcai telepének egyelőre 3 kábelén át 3 x 3000 KVA teljesitményt fog szolgáltatni, mig az Elektromos Müvek 10.000 voltos kábelhálózatába egy ideiglenes kapcsolóberendezésen keresztül kb. 3 x 2500 KVA-t szolgáltat.

Ennek folytán Bánhidán egy gépegység (22.500 KVA) majdnem teljes terheléssel járhat majd. Remélhetjük, hogy az uj törvényhatósági tanács, az eddigi akadályok kikapcsolásával, de a főváros érdekeinek megóvása mellett, mielőbb és véglegesen rendezni fogja ezt az oktalan módon elhuzódó ügyet.