Vilmos császár Angliában

A német császár befejezte látogatását Edvárd angol királynál. Jellemző, hogy a németek és angolok közt évek óta folyó hirlapi harcz még a fejedelmi látogatás alatt sem szünetelt. Kiváló angol lapok figyelmeztetik hazájuk közvéleményét, hogy ne hagyja magát a császár barátságos nyilatkozatai által elámmitattni. A két nemzet érdekeinek legfontosabb ütközőpontja Kelet-Ázsiában van.

Egy kiváló angol politikus következőleg nyilatkozik egy előkelő londoni lapban: Németország be van szoritva Európa két legnagyobb katonai hatalma, az orosz és franczia közé, ez irányban tehát, valamint dél felé sem terjeszkedhetik. A németek tehát kénytelenek jövőjüket a tengeren keresni, de a tenger megrakva találják Anglia hadihajóival. A föld mérsékelt égalja vidékeinek megszállásával Anglia kilenczven évvel megelőzte Németországot. Ezeket fontolóra véve egy angol sem fogja magát félrevezettetni a legszelidebb szavak által sem, még ha a nagy és jó császártól származnak is.