A MÁV villamositási megrendelésének megoszlása az egyes iparágak között

A Magyar Királyi Államvasutaknál most került sor a közel 40 millió pengős munkakomplexum kiirására, amely a Máv. villamositásával kapcsolatban már régóta a gazdasági élet, az ipar érdeklődésének és várakozásának középpontjában áll.

Az összeg a mai viszonyok között hatványozott jelentőségü munkaalkalomra nyújt kilátást s magától értetődő, hogy mindazok az iparágak, amelyek az államvasut munkáiban, megrendeléseiben részesülni szoktak, feszült kiváncsisággal, mondhatni izgalommal várják, hogy mekkora összeg jut az illető iparág foglalkoztatására.

A sokmilliós pengős munka elosztása tekintetében előkelő helyet foglal el mindenekelőtt az elektromos ipar, amely a villamosmozdonyok megrendelése révén, továbbá pedig a transzformátorok és egyéb elektromos berendezések szállitásával egyik legnagyobb részét veszik igénybe az előirányzott összegnek.

Nem jár azonban rosszul a vas- és gépipar többi reprezentánsa sem, mert a vasszerkezeteket előállitó gyárak jelentős munkához jutnak, a tartóoszlopok szállitása révén. Mig tehát a mozdonyok elkészitése az Állami Gépgyárnak és a Ganz koncern villamossági gyárának biztosit számottevő összegü munkát, addig a vezetékek, oszlopok stb., a vasipar egyéb üzemeit foglalkoztatják.

Igen számottevő az a munkamennyiség is, amely az uj elektromos berendezésü forgalommal kapcsolatban a pályaépités terén válik szükségessé. A budapest–komáromi szakaszon tudvalevően vastalpakat fog elhelyezni a MÁV és ennek a kivitelére a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmü rt. kapott megbizást. A munka tehát a Rima üzemében is sokszáz kezet foglalkoztat és sokszáz embernek ad kenyeret.

Az uj vastalpak elhelyezése természetesen szükségessé teszi a felépitmény bizonyos mértékü ujjáépitését. A kavicságyazat felujitásából, amely ilyenformán jövő tavasszal ugyancsak sorra kerül, tekintélyes munkaalkalmat vár az érdekeltség. Sajnos a kavicsbányák ezuttal kimaradnak ebből a folyamatból.

Az Államvasut saját kavicsbányájából kivánja fedezni a jövő tavasszal itt felmerülő, tekintélyes szükségletet és ebből a célból már meg is tette az előkészületeket kavicsbányája szállitóképességének biztositására. A MÁV azt tervezi, hogy kavicsbányáját évi 10-12 ezer vagon termelésére rendezi be, hogy ilyesformán teljes szükségletének fedezésére váljon alkalmassá a nemrégiben megvásárolt és jelentős beruházással továbbfejlesztett kavicsbányája.