Korfestő adomák

Azt kérdik az író négyéves kisfiától:
- Mi akarsz lenni, fiacskám?
A gyerek elgondolkozik:
- Azelőtt szerkesztő akartam lenni.
- És most?
- Most már tudom, hogy minden lapnak leépítik a szerkesztőjét.

A bankár és az író találkoznak. A bankár viharos kérdésekkel rohanja meg az írót:
- Szerkesztő úr, maga mindig optimista volt, mondjon valamit, mi lesz?
Az író:
- Bizony még lesz három-négy nagyon rossz év.
- És aztán?
- És aztán azt fogjuk írni, hogy: vége van a szép időknek.