Apróságok

Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzót a budapesti tudományegyetem közgazdaságtudományi kara tiszteletbeli doktorrá avatta. A tiszteletbeli doktori oklevelet a fakultás tanári kara ünnepélyes keretek között adta át a kormányzónak.

Horthy Miklósné, a kormányzó felesége több ezer ínséges között élelmiszert, ruhaneműt és pénzsegélyt osztott ki. A szeretetadományokat a Vigadóban rendezett karácsonyfa- ünnepen adták át a szegényeknek . Képein: (fent) Hász István tábori püspök üdvözli Horthy Miklósnét a karácsonyfaünnepélyen. Horthy Miklósné mellett Farkas Edit, a Szociális Missziótársulat főnöknője ül. (lent) A Vigadó termében a tömeg a szeretetadományok kiosztására vár.

Somlay Károly, az ismert író 60 éves korában meghalt. Több mint három évtizeden keresztül számtalan regényt és sok elbeszélést írt.

Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek most ünnepelte püspökké szentelésének huszonötödik évfordulóját.