Albert belga király, Viktor Emánuel és Mussolini szenzációs beszélgetései Ottó házasságáról

Ferenc József valósággal rabságban tartotta a franciabarát Zitát- Károly feleségének harca a Habsburg - családdal és a bécsi udvarral

A New York World szenzációs cikket közöl Ottóról és Zitáról. A cikket nagyon jól informált író írhatta, mert igen érdekes leleplezéseket tartalmaz Ferenc József udvaráról és Zita meg Ottó jelenlegi életéről.

Zita nagyon büszke volt Bourbon származására – mondja a cikk – saját családját sokkal előkelőbbnek tartotta, mint a Habsburgokat és ezt a véleményt nem is titkolta a Habsburg - család és az osztrák arisztokrácia előtt.

Amikor a háború kitört, Zita nagyon boldogtalannak érezte magát, mert nem tudta szívéből kiölni a franciák iránti szeretetét, amelyet gyerekkorában a párizsi udvarban beléneveltek. Zita francia szimpátiája köztudott volt a bécsi udvarban, Ferenc József is tudomást szerzett róla és Zitát, mialatt Károly a fronton volt, valóságos személyi ellenőrzés alá helyezte.

Különösen megszigorították Zita anyjának, az özvegy pármai hercegnőnek látogatását, akitől nagyon félt a bécsi udvar, s Zita levelezését is kontrolálták.

Zita és a bécsi udvar ellenségeskedése csak Ferenc József halálával szűnt meg. A franciabarát Zitából egyszerre a monarchia első asszonya lett. Győzelmét azonban nem használta ki elég jól és még több ellenséget szerzett magának, különösen azután, hogy Sixtus pármai herceg békeközvetítése kudarcba fulladt.

Ezt az akciót Zita kezdeményezte, s vette rá a különbékeakcióra Károly királyt. A harcias francia politikusok azonban beárulták őt a németeknek.

A monarchia összeomlása és Károly halála után Zita Spanyolországban telepedett le, de soha nem mondott le arról, hogy legidősebb fia visszakerüljön az osztrák és magyar trónra.

Azonban mindenki bizalmatlan volt Zitával szemben, aki azonban olyan vasakaratu asszony, hogy senki nem tudta eltántorítani terveitől.

Az idők folyamán befolyásos barátokat szerzett, főleg fivérei révén, akik mind nagyon jó házasságot kötöttek. Zita később unokatestvére, Erzsébet belga királyné meghívására Belgiumba ment lakni és Ottó beiratkozott a lonveni egyetemre. Közben Magyarországon is megváltozott a helyzet. A külföldi kormányok már nem zárkóztak el olyan ridegen a monarchia restaurálásától. Mindenki megegyezik abban, hogy Horthy Miklós kormányzósága bölcs és eredményes, de ő mindenesetre csak átmenetet képvisel.

A Habsburg-restaurációt igazán már csak a kisántánt ellenzi. Magyarország és a kisántánt nyílt ellenségeskedéseit aggodalommal nézi minden nagyhatalom, főleg pedig Mussolini. Ezt az aggodalmat osztja Albert belga király is, akinek rokonszenve olasz részen van, mióta leányát elvette az olasz trónörökös.

Albert király Viktor Emánuellel és Mussolinivel folytatott beszélgetései során szóbahozta Ottót és Zitát.

Elmondta, hogy Ottót mindenki kedveli, mert nagyon szimpatikus, intelligens fiatalember. Albert azzal fejezte be a beszélgetést, hogy szerencsés lesz az a leány, akit a fiatal főherceg feleségül kér.

A New York World szerint Mussolini rögtön reflektált Albert király kijelentésére és azt mondta, hogy Ottó nagyszerű férj lenne Mária hercegnő számára.

Sőt Viktor Emánuel is megjegyezte, hogy ha Ottó a magyar trónra kerülne, nagyon jó lenne férjéül az egyik leányomnak.

A Ne York World szerint komoly tárgyalás folyik arról, hogy a Savoya – házból való Mária hercegnő Magyarország királynője lesz, ha Ottó egyszer visszakerül a magyar trónra.
Ez a megoldás nagyon megfelelne Mussolini politikájának.