Az álláshalmozásról szóló törvényjavaslatot a husvéti szünet után tárgyalja az országgyülés

A MEFHOSz elnökségéből alakult tizenegyes bizottság törvénytervezetet dolgoz ki, amelynek célja az álláshalmozások megszüntetése. Amikor lapunk utján a nyilvánosságra került ez a terv, az akciót meginditó bizottsághoz az ország minden részéről ezrével érkeztek a levelek, amelyek ujabb és ujabb adatokat hoztak a bizottság tudomására. Majd az akció kibővülésével egymásután jelentkeztek a különböző politikai és társadalmi egyesületek, amelyek bejelentették a legmesszebbmenő támogatásukat és a rendelkezésre álló adatok beszolgáltatását is felajánlották. 

Beszéltünk a tizenegyes bizottság elnökével aki a következőket mondotta: 
– Az álláshalmozók ellen készülő törvénytervezet a husvéti ünnepek alatt teljesen készen lesz. A tervezetet a legrészletesebben kidolgozzuk és mint az előjelekből megitélhetjük, azt az országgyülés minden változtatás nélkül szentesiteni is fogja. 
– Nem vagyunk elfogultak munkánk iránt, de szent és a legbecsületesebb meggyőződésünk, hogy ez a törvény nemcsak az állásnélküli intelektuelek ezrének, de az országnak is feltétlen hasznára lesz. És aki ezt belátja, az már mellénk áll, amivel biztositva is van a győzelmünk. 
– Információnk szerint a törvénytervezet tárgyalását a husvéti szünet után kezdi meg a nemzetgyülés.