Masaryk szenzációs nyilatkozata

Bécs, szeptember 28.
A Neue Freic Presse vasárnapi száma Masaryknak, a csehszlovák köztársaság elnökének szenzációs nyilatkozatát közli. A nyilatkozat bevezető részében azt mondja az elnök, hogy mindent megtesz a hadsereg fölfegyverzésére, de ez csak a védelem célját szolgálja.

Minden nemzetnek -ugymond - föl kell fegyverkezve lenni a támadások elháritására. A kisebbségeknek is! – teszi hozzá a Presse. Európa békéjét - folytatja az elnök - ezidőszerint főleg két momentum veszélyezteti. Az egyik a lengyel korridor, a másik Magyarország. A lengyel korridor tekintetében az elnök véleménye, hogy Németország sohasem fog kibékülni a mostani helyzettel, amely Keletporoszországot elvágja a birodalomtól. Magyarország részéről a veszélyes momentum, az az agressziv politika (?), amelyet folytat.

Együttérzek a magyarokkal, nehéz helyzetükben - mondja az elnök és kedvező viszonyok között hajlandó volnék mérlegelni az ő javukra a fönnálló határok kiigazítását, de hogy ez valamilyen formában lehetővé váljon, a magyaroknak meg kell változtatni taktikájukat.