Rádióvétel alagútban

Eve a Canadian Pacific Railway egyik alagútjában érdekes kísérleteket végzett. Az alagút Montreal mellett a Mount Royalon megy át és 3 ½ mérföld hosszú. Előbbi kísérletek azt mutatták, hogy az elektromos hullámok behatolása az alagútba a hullámhossztól függ.

Ha ez 100 m-nél kisebb, akkor a hullámokat az alagút kezdetétől néhány száz lábnyira nem lehet észlelni. A későbbi megfigyelések azt mutatták, hogy az alagútba bemenő sínek, drótok, kábel a vételre nézve lényegesek. Sokkal több energia hatol az alagútba, mint előre várták.

A kábel és sínek a hosszabb hullámokat jobban vezetik, mint a rövideket. Szigetelt drót és kábelek úgy működnek, mint az antenna. Rövid hullámok sziklán vagy talajon észrevehető mértékben nem hatolnak át. További kísérleteket olyan alagútban készültek végezni, amelybe sínek és drótok nem mennek.

Ezeket a megfigyeléseket Eve, Keys és Lee a Mammoth Cave-ben (mamut-barlang), Kentucky-ban valóban el is végezték. Ez a hely nagyon megfelelőnek bizonyult, mert világító vezeték nincs benne és a telefon-vezetéket is eltávolították.

A közepes hullámhosszú broadcasting-hullámokat, melyeket Louisville, Nashville és Cincinnati állomások adtak, hatcsöves szuperheterodin-eszközzel vettek fel, keretantennával. Ezek a bejárattól 500 lábnyira eljutottak. Itt a megfigyelők fölött 150 láb vastag sziklaréteg volt. 1000 láb távolságban, ahol a fedőréteg csak 15 láb vastag, a hullámokat szintén sikerült felfogni. Felszereltek 300 láb hosszú antennát is, melyet a kerettel együtt használtak.

Így a bejárattól 1000 lábnál meszszebb ós 300 lábnyira a felszin alatt tudták éjjel a-hullámokat felfogni. Tehát jogos az a következtetés, hogy távoli állomásokat 300 láb vastag homokkő és agyagréteg alatt lehet venni.

Hosszú hullámokat, amilyeneket a rádiótelegráfiában használnak, hat állomásról tudtak felfogni. Vizsgáltak aránylag kis rezgésszámú hullámokat is. A barlang fölött 500 rezgésszámú hullámokat keltettek. Ez 600 km-es hullámhossznak felel meg. Vízszintes antennával 900 láb mélyen felfogták a hullámokat fejhallgatóval. Tehát ezek a hullámok 900 láb vastag sziklán áthatoltak.

M. J.